Leden Consortium

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

26.06.2020 - Klimaatbossenfonds en voorwaarden

In het klimaatbossenfonds verzamelt BOS+ geld van donateurs en sponsors om bosuitbreiding in Vlaanderen de nodige duw in de rug te geven. Omdat voedselbossen ook een waardevol deel kunnen zijn van het bosareaal is vanuit het klimaatbossenfonds financiële ondersteuning mogelijk. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn:

  • Het moet gaan om een terrein van minstens 0,5 hectare, dat heden nog niet bebost is;
  • De uiteindelijke kroonsluiting moet minimaal 30% zijn;
  • De nodige vergunningen moeten verleend kunnen worden.

Tot 80 procent van de aanplantkosten (met een plafond van € 25/boom en € 5650 per hectare) kunnen hierbij vergoed worden. Wanneer je interesse hebt in deze ondersteuning neem dan contact op met BOS+ (sander.vandaele@bosplus.be). Via die weg ontvang je dan ook het volledige overzicht van de voorwaarden en de procedure.


Lees meer ...

26.06.2020 - Tot 18 sep 2020 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen

Landbouwers die starten met agroforestry kunnen een eenmalige aanplantsubsidie (tot maximaal 80% van de gemaakte kosten, excl. BTW) ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor aanplant in het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021 is dit mogelijk tot en met 18 september 2020. 

De subsidie boslandbouw kan je aanvragen tot uiterlijk 18 september 2020. De subsidie financiert tot 80% van de aanlegkosten (incl. plantgoed, boombescherming en arbeid). De aanvraag indienen gebeurt via het e-loket.  Heb je vragen, aarzel dan niet ons te contacteren via info@agroforestryvlaanderen.be  


Lees meer ...

26.06.2020 - Online basiscursus agroforestry aangeboden door AGROOF

De Franse organisatie AGROOF, die sterk is in opleidingen rond agroforestry en agro ecologie, biedt tijdelijk aan om een online cursus agroforestry te volgen. Het gaat om een basisopleiding van ongeveer 7uur, verdeeld over 7 modules. De lessen worden weliswaar in het Frans gegeven, maar alles verloopt digitaal, dus deelnemers kunnen alles volgen op eigen tempo. Een voorsmaakje krijg je hier.  Indien we voldoende geïnteresseerden vinden, zouden we vanuit ILVO hierop willen intekenen en kunnen wij de kosten dragen. Voor de deelnemers zou er geen kost zijn. Bij interesse graag even dit formulier invullen, uiterlijk tegen 30 juni.


Lees meer ...

26.06.2020 - Nieuw agroforestry-traject van start in oktober 2020

Goed nieuws! Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) keurde het projectvoorstel van het Consortium Agroforestry Vlaanderen goed. We behaalden een hoge score en gaan dan ook vanaf oktober dit jaar aan de slag met een nieuw traject rond agroforestry voor de komende vier jaar. Met dit nieuwe project ‘AGROFORESTRY 2025’ mikken we op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.


Lees meer ...

04.06.2020 - Studiebeurs voor éénjarige Engelstalige masteropleiding agroforestry

Het project FarmLIFE heeft twee studiebeurzen beschikbaar voor het volgen van de éénjarige Engelstalige master opleidingAgricultural Production and Chain management met de specialisatie Agroforestry aan Van Hall Larenstein in Velp (NL).



Lees meer ...

02.06.2020 - “OPGELET: Agroforestry Masterclass programma aangepast

OPGELET: Het Agroforestry Masterclass programma 2020 werd aangepast gezien de maatregelen rond covid-19. De masterclass “Ontwerp van een agroforestry plan” (april) werd vervangen door een online module. Ook voor de masterclass “Voedselbossen” zal dit het geval zijn. De masterclass "Fruitbomen in agroforestry: soorten- en variëteitenkeuze" (7 juli - inschrijven via deze link) gaat wel door op terrein, maar in beperkte groep.

Zie ook onderstaande tabel met overzicht. Ook in de toekomst zijn aanpassingen nog mogelijk. Inschrijven kan steeds via de links die in de agenda zullen verschijnen. We hopen op jullie begrip en wensen jullie een goeie gezondheid toe.


Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Agroforestry Planner

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?
Schrijf hier in!
Archief

Privacyverklaring

Volg ons op facebook
Neem deel aan de discussies (Facebook groep)

Overzichtskaart Agroforestrypercelen

Filmpjes







 



© .