Werken met dieren

Agroforestry wordt gedefinieerd als de moedwillige integratie van houtachtige vegetatie met andere landbouwactiviteiten in de kruidlaag. Wanneer de teelt van bomen of struiken gecombineerd wordt met deze van grasland en vee, spreekt men van een silvopastoraal systeem. Een silvopastoraal systeem biedt landbouwdieren naast beschutting ook voedsel doordat twijgen, bladeren en/of fruit geproduceerd wordt dat gegeten kan worden door het vee. De twijgen en bladeren zijn een interessante aanvulling in de voeding, omdat ze bijvoorbeeld andere sporenelementen bevatten dan grassen. Bovendien kunnen de bomen ook gebruikt worden om tegenaan te schuren om hun vacht te onderhouden.

Meer info?

rundvee weide boom

Filter

Informatiefiche 19/02/2021

Voederbomen in de weide

voederbomen runderen rundvee koeien weide bomen
Voederbomen zijn niets nieuws, maar wel in onbruik geraakt in West-Europa. Bladeren of twijgen van bomen kunnen desondanks een welkome aanvulling betekenen voor vee omdat ze een natuurlijke bron zijn ...
Informatiefiche 19/02/2021

Boombescherming

Boombescherming boomgaard
Op welke manier & aan welke kost houdt u vee en andere dieren op veilige afstand?