Consortium

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk en treedt klimaatweerbaarheid steeds meer op de voorgrond. Grond hebben we niet op overschot dus moeten we hier op een doordachte manier mee omgaan. Het teeltsysteem agroforestry toont hier grote potenties. Om de mogelijkheid van agroforestry in Vlaanderen te onderzoeken, knelpunten weg te werken, kansen te geven en ingang te doen vinden hebben volgende organisaties zich verenigd in het consortium Agroforestry Vlaanderen:

ILVO Logo
BDB logo
Inagro_logo
Boerennatuur_logo
Praktijkpunt-landbouw-VB_logo
BOSplus_logo
Wervel_logo
UGent Logo