Kennisloket

Op het kennisloket vind je een reeks kennisfiches rond verschillende agroforestry gerelateerde thema's. Daarbij wordt vaak ook doorverwezen naar andere informatiebronnen, voor wie verder op zoek is naar meer gespecialiseerde kennis. We houden deze fiches steeds zo goed mogelijk up to date, maar mocht je bepaalde informatie missen of bemerkingen hebben bij de inhoud, dan verwelkomen we je feedback (info@agroforestryvlaanderen.be).

bomen weiland UK

Meer over wat agroforestry precies inhoudt en welke effecten je ervan kan verwachten, lees je in deze rubriek.

bomenrij melkvee landbouwer

Onder deze rubriek vind je alle informatie inzake keuzes, aandachtspunten en te verwachten kosten bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van een agroforestry systeem.

Walnotenboom

Onder deze rubriek vind je specifieke informatie over de karakteristieken en teelt van boomsoorten die vaak toegepast worden in agroforestry context.

Bio-landbouw koeien

Leer hier meer over de voordelen die bomen of struiken kunnen bieden voor weidebewoners, maar ook hoe je ze kan beschermen tegen vraat of andere schade door vee of wilde dieren.

Boskers met graan

Informatie relevant voor de toepassing van agroforestry in combinatie met akker- en tuinbouw.

Voedselbos De Woudezel

Een voedselbos is een (landbouw)ecosysteem dat ontworpen is naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met een grote diversiteit aan (meerjarige) planten in verschillende lagen.

wintereiken koolstofopslag

Het introduceren van bomen in de landbouw heeft een impact op klimaatmitigatie (via koolstofopslag) en klimaatadaptatie (via wijzigingen in het microklimaat, waterhuishouding en erosiereductie).