Boomspecifieke info

Het kiezen van de juiste boomsoorten is een belangrijke stap voor het succes van jouw (nieuwe) agroforestry project. Op deze pagina kun je informatiefiches vinden over boomsoorten die regelmatig worden aangeplant in agroforestry systemen. Mocht je nog geen boomsoorten hebben gekozen voor je nieuwe project, schenk dan zeker aandacht aan het driestappenplan, waarbij je de volgende zaken uitvoert: 1) een groeiplaatsanalyse (hoe zijn de condities op het perceel en welke soorten zijn geschikt om hier goed te groeien?), 2) doelstellingenanalyse (wil je hout, biomassa, vruchten, noten, ecologische functies, ... verkrijgen/vervullen?) en 3) haalbaarheidsanalyse (zijn de boomsoorten ziektegevoelig en/of beschikbaar bij kwekers?). Door deze drie stappen aandachtig door te nemen, vergroot je de kans dat je boomsoorten kiest die goed gedijen op jouw perceel, de juiste doelstellingen behalen en haalbaar zijn.

Wil je meer lezen over boomsoorten in een veranderend klimaat? Klik dan op: Boomsoortenkeuze rekening houdend met klimaatverandering.

Filter

Brochure | Informatiefiche | Publicatie 16/06/2021

Nieuwe teelthandleiding hazelnoten

De teelt van hazelnoten voorkant boek
Deze nieuwe handleiding "De teelt van hazelnoten" helpt telers bij het opstarten en het uitvoeren van de hazelnoten teelt.
Informatiefiche 19/02/2021

Voederbomen in de weide

voederbomen runderen rundvee koeien weide bomen
Voederbomen zijn niets nieuws, maar wel in onbruik geraakt in West-Europa. Bladeren of twijgen van bomen kunnen desondanks een welkome aanvulling betekenen voor vee omdat ze een natuurlijke bron zijn ...