Brochure | Informatiefiche | Publicatie Nieuwe teelthandleiding hazelnoten

16/06/2021

De belangstelling voor notenteelt in Nederland en Belgiƫ neemt toe en daarmee ook de vraag naar kennis over de teelt van noten. Notenteelt past in vele sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt). In toenemende mate is er belangstelling vanuit ondernemers om te starten met de teelt van noten. Vaak ontbreekt de kennis en ervaring. Deze nieuwe handleiding "De teelt van hazelnoten" helpt telers bij het opstarten en het uitvoeren van de hazelnotenteelt.

De teelt van hazelnoten
Voorkaft boek
Bestel hier het boek

Twijfel je nog? Bekijk de inhoudstafel


Notenteelt is een Teelt. Dat betekent dat de planten aandacht nodig hebben om in voldoende hoeveelheden een kwalitatief goed product voor de markt te leveren. Notenbomen passen in elk bedrijfssysteem, de wijze van toepassing is afhankelijk van de bedrijfsstrategie. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden voor notenbomen en specifiek hazelnotenbomen in het agrarische bedrijf, van volleveld tot bufferstroken of hagen en vele agroforestry combinaties (boslandbouw). Bij al die toepassingen is kennis van de hazelnotenteelt van belang om de aanplant tot een succes te maken.

De nieuwe teelthandleiding beschrijft de actuele stand van zaken over bodem, water, bemesting, rassen, standplaats, plantmateriaal, grondbehandeling, teelt, ziekten en plagen, oogst, bewaring, opslag, afzet en de economie van hazelnoten. Ook de naamgeving, bestuiving en bevruchting komen aan de orde. De teelt van hazelnoten staat in toenemende mate in de aandacht. Goede kennis van de teelt is noodzakelijk voor een goede opbrengst van een kwalitatief goede noot.


Over de auteurs van de teelthandleiding:

  • Bob Wertheim is voormalig onderzoeker van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en schrijver van de uitgave Teelt van hazelnoten 1988.
  • Ton Baltissen is werkzaam bij CropEye, voorzitter van de Nederlandse Notenvereniging en actief in projecten op gebied van notenteelt.