Aanleg en beheer

Een succesvol agroforestry project begint met een goed doordacht plan rond aanleg en beheer. In dit deel van het kennisloket zetten we de theorie om in de praktijk. We reiken praktische informatiebronnen aan rond het ontwerp van een agroforestry plan, correcte keuzes op vlak van boomsoort of type plantgoed, teelttechnische aandachtspunten inzake aanleg en beheer, aanpak van de boomstrook en nog meer. Elk van onderstaande fiches behandelt een specifiek topic.

Naast deze fiches, is het zeker zinvol om de Agroforestry Planner uit te testen: een beslissingsondersteunende online tool die erop gericht is om landbouwers, adviseurs en andere toepassers te helpen bij de opmaak van een concreet plan.

Ook dit teelttechnische rapport kan van pas komen.

Filter

Informatiefiche 19/02/2021

Boombescherming

Boombescherming boomgaard
Op welke manier & aan welke kost houdt u vee en andere dieren op veilige afstand?