Agroforestry Planner

Ga zelf aan de slag met interactieve tools

Op de Agroforestry Planner vind je een verzameling van kennisfiches, lesmodules en interactieve beslissingsondersteunende tools voor iedereen die interesse heeft of aan de slag gaat met agroforestry. Stap voor stap wordt de gebruiker geleid door de verschillende keuzes en aspecten die aandacht verdienen, van boomsoortenkeuze tot effectieve inplanting, inclusief het financiële plaatje*, de ecologische troeven, het onderhoud en het beheer van agroforestry systemen. Dit alles werd zorgvuldig samengesteld door het Consortium Agroforestry Vlaanderen. Klik op onderstaande figuur om naar de Agroforestry Planner te gaan.

Agroforestry Planner
DENTRO

DENTRO vanaf juli 2024 beschikbaar

DENTRO is een boomsoortenkeuzetool die op dit moment nog in ontwikkeling is, maar deze tool wordt gebaseerd op de Boomkeuze Matrix (in BETULA). De Boomkeuze Matrix is een nuttige tool waarin veel boomsoorten worden getoetst aan verschillende criteria, zoals groeiplaatsgeschiktheid, klimaat, vee en wild, herkomst, doelstellingenanalyse en haalbaarheidsanalyse, voor de Vlaamse context.

BETULABETULABETULA is een ontwerptool die geïnteresseerde landbouwers, adviseurs en andere toepassers kan helpen bij het opmaken van een concreet plan voor de inrichting van een agroforestry perceel. Stap voor stap wordt de gebruiker geleid door de verschillende keuzes en aspecten die aandacht verdienen: van doelstelling en boomsoortenkeuze tot effectieve inplanting en aandachtspunten inzake onderhoud, beheer en regelgeving.
INTACTINTACT

INTACT (INTeractieve Agroforestry Cost-benefit Tool) is een dynamische rekentool die je de kans biedt om op interactieve wijze de kosten en baten te begroten voor de bomen en struiken in jouw agroforestry project. Deze tool helpt je om alle onderdelen van de investerings- en onderhoudskosten, alsook de te verwachten inkomsten, stap voor stap mee in rekening te nemen. INTACT is daarom opgebouwd uit vier verschillende gebruiksvriendelijke modules: 1) Basisinformatie, 2) Kosten, 3) Baten en 4) Kosten-batenanalyse. Nadat je alle modules hebt doorlopen, genereert INTACT een uitkomst die jouw keuzes samenvat en visualiseert in de vorm van een tabel en grafiek. Het doel van INTACT is om je op voorhand te helpen bij het (correcter) inschatten van de financiële effecten van je plannen.

De tool focust specifiek op de kosten en baten gerelateerd aan de bomen en struiken (zonder gewassen en zonder dieren) binnen het agroforestry systeem, waardoor we spreken van een partiële financiële analyse. INTACT is dus niet bedoeld voor een integrale bedrijfseconomische analyse.

CARATCARAT

De totale koolstofopslag in agroforestry systemen is zeer situatie specifiek en bijgevolg moeilijk te veralgemenen. Dit onder meer door het effect van boomdichtheid, boomsoort, boomleeftijd en bodembeheer. De Bodemkundige Dienst van België, ILVO en Fornalab - UGent, allen partners van het Consortium Agroforestry Vlaanderen, ontwikkelden daarom de koolstofrekentool CARAT. Door middel van deze tool kan een betere inschatting gemaakt worden van de te verwachten koolstofopslag in de bomen en in de bodem van een specifiek agroforestry perceel doorheen de tijd. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de geselecteerde boomsoort(en), de plantafstanden en het bodemtype. Meer info over deze tool vind je hier.

MIMOSAMIMOSA

Deze interactieve rekentool geeft op basis van jouw persoonlijke gegevens een gericht advies voor het kostenefficiënt oogsten van jouw notenareaal. Samen met de vaste parameters (werkbreedte, rooisnelheid, brandstofverbruik, aankoopprijs, afschrijvingstermijn en laadvermogen van de machine) berekent het vervolgens de kostprijs van het oogsten van je areaal met verschillende machines voor jouw specifieke situatie (zowel met als zonder schudder). Natuurlijk willen we benadrukken dat dit een voorstel is gebaseerd op theoretische berekeningen en dat slechts een beperkt aantal machines is opgenomen in deze rekentool. Het blijft daarom belangrijk om zelf te verifiëren of de voorgestelde machines geschikt zijn voor jouw bedrijfssysteem. Het doel van MIMOSA is daarom om ondersteuning te bieden bij het maken van de juiste keuzes, rekening houdend met schaalgrootte en bedrijfsspecifieke voorkeuren, beschikbaarheid van arbeidskrachten, enz.