Algemeen Koolstofopslag in agroforestry systemen simuleren met de CARAT tool

19/09/2023

Simuleer het koolstofgehalte op je agroforestry-perceel met de CARbon Agroforestry Tool “CARAT”

De Bodemkundige Dienst van België, ILVO en Fornalab - UGent, allen partners van het Consortium Agroforestry Vlaanderen, ontwikkelden de koolstofrekentool CARAT. Door middel van deze tool kan een inschatting gemaakt worden van de te verwachten koolstofopslag in de bomen en in de bodem van een specifiek agroforestryperceel doorheen de tijd. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de geselecteerde boomsoort(en), de plantafstanden en het bodemtype.

De eerste versie is intussen online beschikbaar als onderdeel van de Agroforestry Planner, het platform van beslissingsondersteunende tools voor boslandbouw.

Aan de slag met CARAT - Get started with CARAT
Lees de Nederlandstalige bespreking en handleiding van de tool vooraleer u van start gaat
Check the English manual before getting started
Check our demonstration video

Deze tool zal komende jaren verder gevalideerd en uitgebouwd worden. Daarbij is het de bedoeling om onder meer bijkomende boomsoorten en types agroforestry (bijvoorbeeld houtkanten) aan de rekentool toe te voegen, alsook de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren.

Uw ervaringen en opmerkingen bij het gebruik van CARAT zijn belangrijk voor de verdere verfijning. Aarzel niet om ons te contacteren via info@agroforestryvlaanderen.be.

CARAT output