Onderzoeksproject Nood aan noot

In uitvoering
Walnotenboom

Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden. Het notenareaal in Vlaanderen is momenteel echter beperkt. Binnen dit project wordt het potentieel bekeken van Vlaamse notenteelt en -verwerking. Hiermee willen we via het project inzetten om duurzaam landgebruik, duurzame voedselproductie en lokale eiwitvoorziening te stimuleren.

Via een marktstudie waarbij zowel consumenten als producenten bevraagd worden, schetsen we een beeld van de balans tussen vraag en aanbod. Met het opvolgen van enkele parameters van notenbomen en noten starten we een monitoringsprogramma om te komen tot meest geschikte variëteiten voor notenteelt in Vlaanderen. Van enkele noten van verschillende variëteiten maar ook van enkele notenproducten en reststromen wordt het olie- en eiwitgehalte of de voederwaarde bekeken. Een potentieel verdienmodel voor Vlaamse noteneelt wordt uitgewerkt en de grootste knelpunten, onderzoeksnoden en opportuniteiten worden beschreven. Met dit alles zetten we de mogelijkheden van Vlaamse walnoten- en hazelnotenteelt in het kader van de eiwitstrategie op kaart.

Teelt of verwerkt u walnoten of hazelnoten? Laat ons zeker iets weten! Graag interviewen we de huidige notenproducten en -verwerkers en verzamelen we de nodige informatie voor geschikte uitwerking van het project.

De eerste infofiches met resultaten uit "Nood aan Noot" kunt u hier alvast bekijken:

- Eerste resultaten analyses

- Eerste resultaten marktstudie

- Eerste resultaten monitoring

Meer info? Contacteer Rutger Tallieu

Financiering