Zoekresultaten voor Agroforestry

Contacten

Agroforestry

Agroforestry

Agroforestry Vlaanderen

Dossiers

Agroforestry

Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen, meestal bomen, op eenzelfde perceel. Maar welke voordelen heeft dat? Welke bomen kan je planten en hoe moet je ze beheren?

Waarom agroforestry?

Agroforestry

Onderzoeksprojecten

AGROMIX: efficiëntie en weerbaarheid van gemengde landbouwsystemen en agroforestry

Kennis wordt versterkt rond strategieën voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in complexe contexten van landgebruik, zoals gemengde landbouwsystemen (combinaties van gewassen en vee) en agroforestry systemen (combinaties van bomen en gewassen en/of vee).OnderzoeksaanpakAGROMIX integreert de wetenschappelijke inzichten uit verschillende

AGROMIX: efficiëntie en weerbaarheid van gemengde landbouwsystemen en agroforestry

Nieuws | 12/09/2019

Fruitbomen in Agroforestry

Fruitbomen in Agroforestry

Agroforestry;

Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel.

Onderzoeksprojecten

Agroforestry in Vlaanderen: een economisch rendabel antwoord op de vraag naar agro-ecologische productiemethoden

Centrale onderzoeksvraag/doel Welk potentieel heeft agroforestry (boslandbouw) in Vlaanderen als agro-ecologisch productiesysteem? Is het economisch rendabel? Welke ecosysteemdiensten worden door agroforestry geleverd? Hoe beïnvloedt boslandbouw de biomassaproductie en de kwaliteit van de teelten? Waar in Vlaanderen is agroforestry toepasselijk?

Agroforestry in Vlaanderen: een economisch rendabel antwoord op de vraag naar agro-ecologische productiemethoden