De Operationele Groep FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat een breed gamma aan ecosysteemdiensten binnen een landbouwcontext kan genereren.

Voedselbossystemen zijn momenteel een niche in Vlaanderen en zijn innovatief doordat ze op een uniek snijvlak staan tussen landbouw en natuur. Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input & bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve economische vorm (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) willen we inspirerend werken voor de gehele landbouwsector. Door de samenwerking met pioniers pogen we voedselbossen voorbij de niche en hype te verheven en als duurzaam en veerkrachtig alternatief verdienmodel kenbaar te maken dat naast voedselproductie van gangbare en voor Vlaanderen vernieuwende voedingsmiddelen tal van andere ecosysteemdiensten biedt (beleving, biodiversiteit, koolstofopslag, waterretentie, afkoeling…).

Ons netwerk vertrekt vanuit een aantal uitdagingen en actuele noden. Concreet realiseerden we in Foodforward:

(1) Een marktonderzoek naar een interactief online platform waar marktopportuniteiten, vraag en aanbod samen komen. We spreken over uitwisseling van eindproducten maar evenzeer diensten, verwerkingsmogelijkheden, grondstoffen, plantgoed en kennis;

(2) Een economische analyse, via het kwantificeren en delen van inzichten op vlak van logistiek, arbeid, kosten en baten;

(3) Een overzicht van (knelpunten en onduidelijkheden op vlak van) wet- en regelgeving inzake voedselbossen;

(4) een praktisch draaiboek om toepassers professioneel bij te staan bij de opmaak van concrete plannen voor de aanleg en het beheer van een voedselbossysteem;

(5) bedrijfsbezoeken en communicatie om principes van voedselbossen te gebruiken als inspiratiebron op vlak van diversifiëring voor een ruimere groep landbouwers.

Meer info? jolien.bracke@ilvo.vlaanderen.be

Resultaten?


Financiering