Zoekresultaten voor Keten

Nieuws | 01/03/2018

Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

Een opschaling van de korte keten, van individuele consumenten naar professionele gebruikers, dat was het doel van ILVO en Stad Gent in het project “Opschaling Korte Keten”.

Activiteiten

Over(K)eten: Ondersteuning bij uw digitale samenwerkingen doorheen uw keten

Over(K)eten: Ondersteuning bij uw digitale samenwerkingen doorheen uw keten

En kent u al alle nuttige ketenpartners? Technologisch en juridisch kan het delen van uw data al geregeld worden, maar hoe wordt dit over de bedrijven heen georganiseerd? En hoe kunnen ook de werknemers in uw bedrijf er voordeel uit halen? Wij kunnen u ondersteunen en antwoorden helpen zoeken.

Dossiers

Korte keten

De Korte Keten krijgt de wind in de zeilen, en wereldwijde crisissituaties zoals onder andere de coronapandemie vormen daarbij onverwachte katalysators. Burgers geraken in toenemende mate betrokken bij het voedselsysteem en de rol die de landbouw daarin speelt. Consumenten vinden de weg naar de hoevewinkel en de lokale landbouwer.

Ontdek op deze pagina: Wat is korte keten?Kan korte keten een rendabel bedrijfsmodel zijn op lange termijn?Wat wordt bedoeld met innovatieve multi-actor samenwerkingen?Structurele samenwerking met korte ketenbedrijvenVerwerking voor de korte keten Wat is korte keten?

Korte keten

Onderzoeksprojecten

Connecting Humans in the Agrifood INdustry

Centrale onderzoeksvraag/doelBedrijven - ook deze in onze agrovoedingsketen -digitaliseren meer en meer en stappen vervolgens in trajecten om hun digitale data beter in te zetten door ze te delen. Dat gebeurt zowel binnen een bedrijf als daarbuiten doorheen een keten met verschillende ketenpartners.

Onderzoeksprojecten

Het opzetten van een lokale, duurzame sojaketen

Doel is om zo een onderling eerlijk en transparant verdienmodel te ontwikkelen om een lokale, integrale en in de tijd duurzame waardeketen voor biologische soja in Vlaanderen mogelijk te maken.

Onderzoeksprojecten

Nood aan noot

In NAN worden zowel op teelttechnisch vlak als op economische vlak stappen ter stimuleringen van een Vlaamse notenketen. OnderzoeksaanpakWe voeren een marktstudie uit over de huidige consumptie van walnoten en hazelnoten (en afgeleide producten) waarbij de keten in kaart wordt gebracht, waar mogelijk kwantitatief.

Onderzoeksprojecten

Kikkererwt : Lokaal Vlaams Eiwit

Naast de landbouwer en de voedingsindustrie zoeken we ook de nodige tussenschakels van de keten.OnderzoeksaanpakWe demonstreren de teelt van kikkererwt bij 2 pionierlandbouwers, een gangbaar en een biologisch bedrijf, met het oog op mogelijke early adopters.

Standaardpagina's

Organisatie

Het bestrijkt de volledige keten, van veld (of weide) tot bord (of glas melk). Welke voedercomponenten of totaalrantsoenen leiden tot welke dierprestaties en effecten op water, lucht en bodem? Welke kenmerken van het basisproduct vlees of zuivel zijn te optimaliseren door technische, maar ook haalbare ingrepen in het boerderijmanagement?