Onderzoeksproject LEGCOMBIO

Voltooid LEGCOMBIO

Projectbeschrijving

In 2017 ging het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) samen met het Proefcentrum Pamel van start met het project ‘LEGCOMBIO: Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee’. In dit project onderzochten we hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter (optimaliseren van productie) en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee. Daarmee krijgt het lopende onderzoek rond de teelt van korteomloophout in de uitloop van kippen een nieuwe dimensie.

Doelstellingen

Parallel met de activiteiten op het terrein, werd een deskstudie uitgevoerd. Aan de hand hiervan werden de eigen observaties en ervaringen aangevuld en gevalideerd worden. Deze studie laat toe om bestaande ervaringen in (vooral) buitenland kenbaar te maken aan de biosector in Vlaanderen. Ook hier komen de verschillende dimensies aan bod zoals de benutting van de ruimte door de kippen, de impact op bodemkwaliteit, de impact op gewasopbrengst, de plantkwaliteit en -gezondheid, de economische haalbaarheid/meerwaarde, het management, en het wetgevend kader.

Het LEGCOMBIO-project bestond daarnaast uit twee complementaire experimentele delen: een experimentele opzet onder gecontroleerde omstandigheden op ILVO en een evaluatie van combinaties onder praktijkomstandigheden, inclusief een observationele studie op een biologisch bedrijf (O'Bio).

De specifieke doelstellingen voor deze experimentele delen waren:

 • Experimentele studie naar het bevorderen van het uitloopgebruik door leghennen
  • Kwantificeren bij welke weersomstandigheden hennen kiezen om in de uitloop of in de stal te vertoeven.
  • Testen van condities tijdens vroege opfok van poeljen op dierenwelzijn en gebruik van uitloop later in het leven (legperiode).
  • Evaluatie van preferentie van leghennen voor twee types van aanplant in de uitloop (korteomloophout in dicht plantverband versus hazelaars in ruim plantverband).
  • Evaluatie of bovengenoemde preferentie afhankelijk is van weersomstandigheden en opfokconditie.
  • Relateren van individueel uitloopgebruik van leghennen aan indicatoren van dierenwelzijn.
  • Invloed evalueren van aanwezigheid van hennen op de groei, opbrengst en kwaliteit van de houtige teelten, op de aanwezigheid van onkruid en schadelijke plagen, en op de nutriëntengehaltes in de bodem.
  • Ontwikkeling en validatie van een efficiënte methode om het gebruik van de uitloop bij hennen op praktijkbedrijven te kwantificeren.
 • Evaluatie van combinaties van kleinfruit teelt met uitloop voor pluimvee onder praktijkomstandigheden, op het bedrijf O’Bio.
  • De meerwaarde en mogelijkheden inschatten van bio relevante mengsystemen van kippen en plantaardige productie. Dit voor meerdere dimensies, met name: benutting van de ruimte door de kippen, impact op bodemkwaliteit, economische haalbaarheid, management aspecten, wetgevend kader.
  • De observaties op terrein en de ervaringen van de betrokken landbouwer aanvullen en valideren aan de hand van een deskstudie over dergelijke combinaties van plantaardige teelt met uitloop voor pluimvee, via dewelke bestaande ervaringen in binnen- en vooral buitenland kenbaar gemaakt worden aan de biosector in Vlaanderen.
  • Het stimuleren van de uitwisseling van praktijkervaring en expertise tussen plantaardige producenten, kippenhouders en betrokken onderzoekers via de praktijkwerking en een aantal uitwisselmomenten.

Eindrapport

Hier vind je het eindrapport van LEGCOMBIO, dat uit drie luiken bestaat:

 1. de deskstudie,
 2. resultaten van een lange termijn experimentele studie op ILVO en
 3. systeemevaluatie onder praktijkomstandigheden bij O'Bio.

Financierder