Onderzoeksproject Weidescherm

In uitvoering WEIDESCHERM
Schapen schaduw en bomen

Projectbeschrijving

Het project Weidescherm omvat de opdracht ‘Bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden’. Een groeiend deel van de bevolking heeft aandacht voor dierenwelzijn en vindt dat een natuurlijke leefomgeving hier deel vanuit maakt. Daarenboven wordt ons klimaat extremer. Specifiek voor Vlaanderen worden meer en langere periodes van droogte en hitte verwacht. In opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen onderzoeken BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden te garanderen in de weide.

In het eerste werkpakket van het project wordt onderzocht wat het effect is van extreme weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én brengen we in kaart welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Omdat niet alle bomen elke standplaats even goed verdragen (bv. door wind of betreding), nemen we ook dit aspect mee tijdens het onderzoek. Daarnaast vatten we ook de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samen. Tot slot gaan we aan de hand van terreinbezoeken bij tien toepassers na hoe de realiteit ervaren wordt en wat de voor- en nadelen en eventuele knelpunten of noden zijn.

In het tweede werkpakket stellen we praktische fiches op met info over de aanleg en het beheer van verschillende types van natuurlijke beschutting (houtkanten, heggen, boomgaarden, etc.). In het derde werkpakket bouwen we een nieuwe gebruiksvriendelijke module voor de ‘Agroforestry Planner’, specifiek gericht op het ondersteunen van landbouwers bij het maken van een geschikte boomsoortenkeuze op basis van perceel- en bedrijfstype. In dit werkpakket wordt input gebruikt uit de eerste twee werkpakketten. Bodemkundige Dienst van België staat in voor de technische ontwikkeling van deze nieuwe softwaremodule.

Aan de hand van een aantrekkelijke brochure en vijf provinciale interactieve infomomenten zal de hieruit voortgevloeide kennis breed verspreid worden.

Raadpleeg hier het eindrapport.

Financierder