Projectnieuws | Projectrapport Eindrapport project Weidescherm

14/12/2021
Eindrapport project Weidescherm


Binnen het project Weidescherm onderzoeken BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden op de weide te garanderen aan de hand van natuurlijke beschutting. Dit project is een opdracht van Departement Omgeving, dienst dierenwelzijn, en loopt van 2020 tot 2022.


Download eindrapport


Dit rapport is het resultaat van een literatuurstudie waarin werd onderzocht wat het effect is van extreme weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Omdat niet alle bomen de open omstandigheden van een weide even goed verdragen (bv. door wind of betreding), nemen we ook dit aspect mee tijdens het onderzoek. We bespreken ook welke eigenschappen van boomsoorten hun effectiviteit als beschutting beïnvloeden, zoals groeisnelheid. Daarnaast vatten we ook de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samen.

Op basis van dit rapport wordt een brochure gemaakt voor het brede publiek om zelf aan de slag te gaan met natuurlijke beschutting op weides. Deze brochure verschijnt binnenkort, en wordt aangevuld met beheerfiches en tien bedrijfsportretten. De beheerfiches bevatten meer info over de verschillende types van natuurlijke beschutting. In de bedrijfsportretten komen rundvee-, schapen- en paardenhouders aan het woord, over hun ervaringen met natuurlijke beschutting. Deze zijn binnenkort ook raadpleegbaar via de website www.agroforestryvlaanderen.be. Ten slotte wordt de ‘Agroforestry Planner’ uitgebreid, zodat deze online tool ook ondersteuning biedt bij de ontwerp en aanplant van systemen met paarden, schapen of runderen. De Bodemkundige Dienst van België staat in voor de technische ontwikkeling van deze nieuwe softwaremodule.

Download eindrapport