Onderzoeksproject Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw

In uitvoering

Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw

Agroforestry

BOS+, Bioforum, ILVO en de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen willen koolstofopslag via agroforestry demonsteren en promoten als bijdrage in de evolutie naar een klimaatneutrale samenleving. Wanneer landbouwers bomen en struiken aanplanten op hun percelen zal er immers zowel in de bodem als in de houtige biomassa koolstof worden opgeslaan.

Verschillende traditionele Oost-Vlaamse landschappen zijn een vorm van agroforestry. Voorbeelden zijn het houtkantenlandschap in de Vlaamse Ardennen of de knotbomenrijen in het Meetjesland. Door deze vormen van agroforestry te promoten, willen we naast de positieve klimaatimpact ook bijdragen aan de herwaardering, instandhouding en verbetering van deze waardevolle landschappen.

Met de expertise van ILVO berekenen we hoeveel koolstof er exact wordt opgeslagen op de agroforestry percelen. Aangezien het aanleggen van agroforestry in veel gevallen extra kosten en inkomensverlies met zich meebrengt, zal er gezocht worden naar burgers en bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren door te investeren in agroforestry en naar landbouwers die aan de slag willen met agroforestry.

We starten met 6 pilootprojecten, verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen en zullen de resultaten verwerken in een online tool (Treecological) zodat het project ook op lange termijn landbouwers financieel kan ondersteunen voor koolstofopslag in agroforestryprojecten.

Het project “Klimaatneutrale bedrijven dankzij koolstofopslag in boslandbouw” kadert binnen het programma voor plattelandsontwikkeling (www.vlaanderen.be/pdpo).

Meer info op de projectwebsite https://bosplus.be/projecten/k...