Event Inspiratiedag "Oogsten voor de toekomst: de Agroforestry-revolutie van het FarmLife project"

Inspiratiedag FarmLIFE

Hoe ziet een nieuwe keten van boslandbouwproducten eruit? Wat gebeurt er op de akkers? Hoe reageert de verwerkende industrie? Welke nieuwe producten komen op de markt? Hoe verandert de regio?

Na vier vruchtbare jaren van het FarmLife-project is het nu tijd om de oogst te presenteren! FarmLife is het EU-project voor klimaatbestendige agroforestry, ook wel bekend als boslandbouw. Het project heeft Nederlandse en Vlaamse agrariërs, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden intensief samengebracht gedurende vier jaar. Samen hebben we geëxperimenteerd op akkers en in bossen, nieuwe wetgeving ontwikkeld en intensief gewerkt aan rendabele verdienmodellen. Met trots kunnen we melden dat verschillende agrariërs de sprong naar boslandbouw hebben gewaagd. Daarom komen wij op dinsdag 28 november samen om onze ontdekkingen met elkaar te delen en deze succesvolle samenwerking te vieren. Je bent van harte uitgenodigd voor een inspirerende werkdag, om vervolgens samen aan tafel te gaan en te genieten van een heerlijke maaltijd met boslandbouwproducten.

Een uitgebreid programma volgt nog, maar je kunt alvast het volgende verwachten:

  • Ter inspiratie: Agrariërs centraal in een documentaire over de transitie naar boslandbouw.
  • Interactieve oefensessies en uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Kijken naar de toekomst van boslandbouw met de partners van het Agroforestry Netwerk Nederland.
  • Een markt met producten en initiatieven.
  • Wat betekent FarmLife voor de mbo- en hbo- opleidingen?
  • Een afsluitend diner voor alle gasten met producten van boslandbouwers.

Graag zien we je dinsdag 28 november 2023 op Hogeschool Van Hall Larenstein van 13:00 -20:45 uur (12:00 inloop en lunch) op deze inspiratiedag, met aansluitend een diner. Graag tot dan!