Informatiefiche Overzicht financiële en praktische ondersteuning bij aanplant en beheer van bomen en struiken op of langs landbouwpercelen

01/03/2023

In dit document wordt een overzicht gegeven van mogelijke financieringskanalen en praktische ondersteuning voor wie aan de slag wil met de aanplant of het onderhoud van bomen en struiken in een landbouwomgeving. Onvermijdelijk is zo'n overzicht steeds onvolledig en zijn subsidies en beleid aan verandering onderhevig. Toch kan dit alvast een houvast bieden en vind je in dit document ook heel wat nuttige contactgegevens terug.

Dit document werd opgesteld in het kader van het PDPO project "Klimaatneutrale bedrijven via koolstofopslag in boslandbouw".

Logo PDPO