Brochure Agroforestry - één plus één is meer dan twee

26/02/2021

In Vlaanderen is elke morzel landbouwgrond kostbaar. Een hoge productiviteit dringt zich dus op, maar monoculturen zijn niet de meest efficiënte oplossing. Ze veroorzaken minder fraaie neveneffecten, oa. op vlak van milieu en landschap.

Agroforestry – het combineren van landbouw, bosbouw en natuur – laat via een ecologische intensivering toe het bedrijfsinkomen te verdubbelen. Het is een milieumaatregel die geld opbrengt.

Vandaag zijn er veel uitdagingen die op ons afkomen waar een rol weggelegd is voor bomen. Bomen produceren grondstoffen, energie en ecosysteemdiensten die zowel de landbouwteelten zelf als de maatschappij ten goede komen.

Eén plus één is dus meer dan twee: landbouw, bosbouw en natuur verweven in plaats van scheiden loont!

Lees meer in de brochure 'Agroforestry - één plus één is meer dan twee'