Workshop Infoavond agroforestry - 27 juni 2023

Agroforestry Esberghoeve

De jaarlijkse agroforestry infoavond gaat dit jaar door op ‘de Esberghoeve (Merksplas) op 27 juni.

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel. Bij een goed werkend agroforestry systeem hebben beide componenten een neutrale of positieve invloed op elkaar, en worden negatieve interacties zoveel mogelijk vermeden door een weldoordacht ontwerp. Agroforestry kan daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren zoals koolstofopslag, schaduw voor vee of luchtzuivering.

Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken.

Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op de Esberghoeve. We krijgen er een rondleiding en nemen een kijkje op de recente agroforestry-aanplant.

Op de Esberghoeve hebben Karel en Nelly vorig plantseizoen een prachtige agroforestry-fruitgaard aangelegd. Op het voormalige grasland staat nu een grote variëteit aan noten, groot- en kleinfruit, en andere gewassen. Er zijn verschillende akkerstroken en rondom de fruitgaard is er een inheemse heg aangeplant. Karel en Nelly realiseren hiermee een aanzet tot regeneratieve landbouw in Vlaanderen en hebben vorig seizoen al een mooie oogst van kikkererwten en quinoa van eigen bodem gehad.

Bekijk het filmpje van de nieuwe aanplant.

Op het programma:

 • 16u30 Onthaal
 • 16u45 Bedrijfsbezoek Esberghoeve: agroforestry aanplant 2022
 • 18u15 Broodjesmaaltijd
 • 19u15 Presentaties:
  • Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten?
  • Toelichting werking ‘Agroforestry in Vlaanderen’, kennisloket en dienstverlening
  • Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten (Departement Landbouw & Visserij)
 • 20u30 Netwerkmoment met drankje

Aangepast schoeisel voor het terreinbezoek is aangeraden.

Programma

Onthaal
Bedrijfsbezoek: agroforestry aanplant 2022 - Esberghoeve
Maaltijd
Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten
Toelichting werking ‘Agroforestry in Vlaanderen’, kennisloket en dienstverlening
Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten (Departement Landbouw & Visserij)
Netwerkmoment met drankje