Search results for Korte keten

Events

PhD verdediging Florence Baert

Darmbacteriën die korte ketenvetzuren produceren en de korte ketenvetzuren zelf zijn minder aanwezig bij Parkinson, wat een mogelijke rol zou kunnen spelen bij ontsteking en symptomen. Voeding heeft echter een grote impact op de darmbacteriën en zou de samenstelling ervan kunnen wijzigen, met een mogelijk effect op symptomen.

varkensloket.be

Berengeur reduceren op bedrijfsniveau, (hoe) kan dat?

Verschillende koolhydraatvormen zouden een invloed hebben op het skatolgehalte doordat ze óf de microflora beïnvloeden en zo ook de productie van skatol, óf doordat onverteerde koolhydraten de transittijd doorheen het maagdarmstelsel verkorten en zo absorptie van skatol verminderen.

llaebio.be

Living Lab agro-ecologie en bio aan de slag in de praktijk

Lerende case: vanuit probleemstelling/vraag op het terrein stakeholders samenbrengen en onderzoeksvoorstel uitwerken Faire prijs voor korte keten bio: case De groentelaar Roterend begrazen Projecten schrijven: communiceren van calls, mensen samenbrengen rond een specifieke call WAT?

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

Het vlees wordt via de korte keten vermarkt. Net zoals vele anderen, stond Kurt als startend veehouder voor de uitdaging om voldoende grond ter beschikking te hebben voor zijn dieren. Een samenwerking met natuurpunt waarbij zijn dieren op hun grond ingezet worden in kader van natuurlijke begrazing bood een oplossing.

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Als socio-politieke beweging verdedigt het landbouwers en rurale gemeenschappen, korte ketens, voedsel soevereiniteit, en een gezonde kwaliteitsvolle voeding. Biologische landbouw Biologische landbouw vertrekt vanuit 4 principes als basis van een duurzaam agrovoedingssysteem: gezondheid, ecologie, zorg en rechtvaardigheid (IFOAM principes).

klimrekproject.be

Over Klimrek

De berekening steunt op risicomodellen waarbij de onzekerheid stijgt verder in deze 'oorzaak-gevolg' keten. Wat is het verschil met de ecologische (koolstof)voetafdruk ('carbon footprint')? LCA berekent de milieu-impact in verschillende impactcategorieën (o.a. klimaatverandering, eutrofiëring, verzuring, toxiciteit, etc.)