Research project REFOREST

In progress REFOREST EU

REFOREST: AGROFORESTRY AT THE FOREFRONT OF FARMING SUSTAINABILITY IN MULTIFUNCTIONAL LANDSCAPES IN EUROPE

ReForest (Grant agreement No. 101060635) is een Horizon Europe Project ingediend binnen de call ‘Land, Ocean and Water for climate action’.

Het hoofddoel is om agroforestry te stimuleren en zo de duurzaamheid van de voedselproductie te verbeteren door de waarde van koolstof en biodiversiteit in te bouwen in bedrijfsmodellen voor de landbouw. Het project richt zich op de voordelen van agroforestry als landbouwpraktijk en biedt landbouwers, adviseurs, beleidsmakers en de samenleving een breed scala aan gegevens en instrumenten om meerdere doelstellingen te verwezenlijken: voedselproductie, koolstofvastlegging en biodiversiteit.

Het project maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van remote sensing en deep learning-algoritmen om een semi-autonome dienst op te zetten die de koolstof- en biodiversiteitswaarde van agroforestrysystemen en hun evolutie in de tijd kan beschrijven. Via een online toepassing zullen landbouwers de prestaties van hun eigen agroforestrysystemen kunnen kwantificeren rekening houdend met lokale soorten, soortbeheer, markttoegang en bodem- en klimaatomstandigheden. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de prestaties en impact van agroforestry op vlak van financiën, arbeid, omgeving en productie voor 50 jaar ver.

Het project richt zich op het aanmoedigen van partnerschappen tussen wetenschap en praktijk en op een open-science benadering die het reële ecologische, economische en sociale potentieel van agroforestry weergeeft. Met behulp van de nieuwste digitale ontwikkelingen zal ReForest werkende oplossingen bieden om de toepassing van agroforestry in heel Europa te bevorderen, waaronder:

  • Nauwkeurige en betrouwbare tools die de performantie van agroforestrysystemen meten
  • Een evaluatie van socio-economische waardeketens
  • Werkende bedrijfsmodellen om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar en de toepassing van agroforestry
  • Een gevalideerde interactieve tool voor boeren om de biodiversiteitswaarde en koolstofvastlegging in hun agroforestrysysteem te kwantificeren.
  • Een reeks beleidsaanbevelingen.

De projectontwikkelingen zullen worden gedemonstreerd via een netwerk van acht living labs in Tsjechië, Hongarije, België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Bulgarije.

Vlaamse projectpartner Inagro stelt zijn onderzoeks- en demoperceel agroforestry ter beschikbaar als living lab case binnen dit project. Meer info: https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/2022_Fiche-AF-plot-Inagro_EN.pdf of https://inagro.be/nieuws/doorbomen-wat-zullen-we-meten-vele-jaren-lang

Dit project is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van 14 partners in heel Europa om de voordelen van agroforestry beter te begrijpen en ten volle te benutten, zodat het één van de aantrekkelijkste systemen voor landbeheer in Europa wordt.

Meer uitleg over het project op deze poster.

Neem een kijkje op de project website voor het laatste nieuws en resultaten!