What is agroforestry?

Agroforestry of boslandbouw is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel.

In de praktijk vertalen agroforestrysystemen in Vlaanderen zich meestal in een landbouwgewas tussen bomenrijen of hoogstambomen in combinatie met begrazing.

Eén van de definities voor agroforestry die vaak wordt gehanteerd:

“Agroforestry is het betelen van de bodem met een simultane of sequentiële associatie van bomen en gewassen of dieren voor het bekomen van producten en diensten die nuttig zijn voor de mens” (Torquebiau, 2000).

Het systeem is in hoofdzaak gebaseerd op het produceren in verschillende etages (gewaslaag met daarboven de boomlaag) om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen.
In de Vlaamse context waar de oppervlakte landbouwgrond beperkt is en er steeds gezocht wordt naar productievere landbouwsystemen heeft agroforestry potenties om bij te dragen aan een ecologische intensivering van de landbouw.

In dit ‘Kennisloket’ worden actuele vragen en topics omtrent agroforestry toegelicht. Per vraag/topic wordt een fiche opgemaakt, waarin kennis vertaald wordt naar een praktische handleiding. Deze vragen/topics worden onderverdeeld in verschillende rubrieken; deze kan u links terugvinden. Verzamelde kennis zal systematisch in het kennisloket opgenomen worden, waarbij we focussen op de vragen die in de praktijk leven.

Questions?

Contact us

Bert Reubens

Expert agroforestry