Onderzoeksproject Farmlife

In uitvoering FARMLIFE
Logo Farm Life

Het Europese project FARM LIFE (Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture) loopt van september 2018 tot en met augustus 2023. FARM LIFE mikt op een transitie richting klimaatweerbare, gediversifieerde en meerlagige landbouwsystemen, met een bijzondere focus op agroforestry praktijken. Dit via het bundelen en delen van informatie, het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve adaptatie strategieën, en het samenbrengen van landbouwers, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Daarmee beoogt FARM LIFE bij te dragen aan een klimaatrobuust Europa.

Partners binnen FARM LIFE zijn:

 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), België
 • Horst Beheer B.V., Nederland
 • Bosboom B.V., Nederland
 • Boefkik B.V., Nederland
 • Stichting Landgoed De Koekoek, Nederland
 • Forestry Service Group B.V., Nederland
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, (VHL), Nederland (coordinator)

In Vlaanderen ligt een belangrijk aandeel van de projectactiviteiten bij het organiseren van een reeks masterclasses agroforestry, waarbij uiteenlopende onderwerpen behandeld worden op technisch, economisch en wetgevend vlak. Heb je interesse in de toekomstige masterclasses? Laat het weten via dit formulier of via een mailtje aan info@agroforestryvlaanderen.be. Van zodra de concrete data gekend zijn, zal je dan een uitnodiging tot inschrijving krijgen. Inschrijvingen worden in volgorde van registreren bevestigd. Deelname aan deze masterclasses is gratis.
In Vlaanderen ligt een belangrijk aandeel van de projectactiviteiten bij het organiseren van een reeks masterclasses agroforestry, waarbij uiteenlopende onderwerpen behandeld worden op technisch, economisch en wetgevend vlak. Heb je interesse in de toekomstige masterclasses? Laat het weten via dit formulier of via een mailtje aan info@agroforestryvlaanderen.be. Van zodra de concrete data gekend zijn, zal je dan een uitnodiging tot inschrijving krijgen. Inschrijvingen worden in volgorde van registreren bevestigd. Deelname aan deze masterclasses is gratis.

Meer weten over de andere activiteiten binnen FARM LIFE ? Dit vat in grote lijnen samen waar we op inzetten:

 • Adaptive Farm Plans. We ontwikkelen “adaptive farm plans” die de binnen het project betrokken partner-landbouwers kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van rendabele agroforestry verdienmodellen, aangepast aan de eigen context en condities.
 • Co-creatie. We ontwikkelen een roadmap om de transitie die men voor ogen houdt effectief te implementeren, samen met landbouwer-ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners.
 • Transitie toolkit. We bouwen aan een transitie “toolkit”: een set van handvaten en tools die gebruikt kunnen worden door landbouwers, beleidsmakers en maatschappelijke actoren.
 • Toekomstige transitie ambassadeurs. We leiden een ruime groep toekomstige ambassadeurs op die de transitie naar innovatieve, veerkrachtige landbouwpraktijken kunnen faciliteren en ondersteunen. Dit via een uitgebreid programma aan Masterclasses en een masteropleiding.
 • Kennisdeling. Alle reeds beschikbare en nieuw ontwikkelde kennis en informatie binnen FARM LIFE zal ruim beschikbaar gesteld worden aan iedereen met interesse in deze thematiek. We leggen een directe link naar andere EU projecten en ontwikkelen training tools, waaronder een Massive Open Online Course (MOOC).
 • Landbouwers aan het roer. We bouwen samen aan ketenarrangementen en netwerken waarbinnen landbouwers autonoom beslissingen kunnen nemen en zelf duurzame netwerken organiseren.
 • Meerwaardecreatie en competitiviteit. We ontwikkelen innovatieve agroforestry voedingsproducten en marketingstrategieën.
 • Verbinding met beleid. We maken connectie met beleidsmakers en brengen de projectresultaten onder aandacht, zowel op Europees als regionaal niveau (Nederland, Vlaanderen).

www.farm-life.eu

@farmlife20

@farmlifeforfuture

Presentaties Farmlife Masterclasses agroforestry:

Via deze link kan je de presentaties van de afgelopen masterclasses bekomen


LIFE logo