Onderzoeksproject AGROMIX

In uitvoering EU AGROMIX
agromix logo

Projectbeschrijving

Eind 2020 ging het Europese project AGROMIX van start. AGROMIX richt zich gedurende vier jaar op landbouwsystemen waar men dierlijke productie, plantaardige productie en/of de aanplant van bomen combineert. Het onderzoek moet duidelijkheid scheppen over economische en klimatologische veerkracht, de levering van ecosysteemdiensten en de koolstofbalans van gemengde systemen.

Het doel van AGROMIX, wat staat voor “AGROforestry and MIXed farming systems", is om participatief onderzoek te voeren om de overgang naar veerkrachtig en efficiënt landgebruik in Europa te stimuleren. AGROMIX zal praktische agro-ecologische oplossingen bieden voor landbouw en landbeheer, en voor aanverwante waardeketens, daar waar men aan de slag gaat met gemengde landbouwsystemen (combinaties van dierlijke en plantaardige productie) en/of een bepaalde vorm van agroforestry.

Op wetenschappelijk vlak streeft de projectgroep er naar om onzekerheden weg te werken bij het beoordelen van de economische en klimatologische veerkracht, de levering van ecosysteemdiensten en de koolstofbalans bij dergelijke complexe vormen van landgebruik. Om de impact te maximaliseren, zal AGROMIX het potentieel onderzoeken van nieuwe benaderingen en technologieën, zoals serious games, om innovatie in zeer diverse contexten te bevorderen.

ILVO heeft een belangrijke coördinerende rol in werkpakket 2, waarbij veranderingen op vlak van dierlijke en houtachtige componenten geïnitieerd worden bij twaalf Europese codesign pilots. Dit kunnen bestaande bedrijven zijn, maar evengoed coöperatieve structuren of stakeholder-groepen. De pilots vinden steeds plaats onder reële praktijkomstandigheden, waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken worden bij het participatieve ontwerpproces en de implementatie van vernieuwende vormen van gemengde landbouw en agroforestry. Eén van die pilots situeert zich in Vlaanderen en is gekoppeld aan PHAE, het Project Hansbeke Agro-Ecologie.

PHAE Project Hansbeke Agro-ecologie agroforestry
Agroforestry @PHAE

In een eerste ronde komen Nederland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië (droog mediterraan klimaat) en ook België aan bod. Na 2 jaar intensieve monitoring gaat ook de tweede ronde van officieel van start in het Verenigd Koningrijk, Polen, Servië, Italië (vochtig mediterraan klimaat), Portugal en Spanje. Bij de tweede ronde worden de getrokken lessen uit de eerste ronde reeds meegenomen. Daarnaast zullen de pilots input leveren bij andere werkpakketten.

De ervaringen van de pilots worden gemonitord, gerapporteerd en gebundeld zodat ze een inspirerende leidraad vormen voor een duurzame landbouw over heel Europa.

Meer info? jolien.bracke@ilvo.vlaanderen.be - https://agromixproject.eu

Financierder