Informatiefiche Verwerken van walnoten en hazelnoten: welke methoden en machines?

24/05/2022

In deze kennisfiche wordt ingezoomd op de methodes en machines die beschikbaar zijn voor het verwerken van noten, met andere woorden: alle mogelijke stappen na de oogst van de noten en voorafgaand aan de verkoop van een verwerkt eindproduct. In die zin bouwt deze fiche verder op de kennisfiche: “Oogst van noten: welke methoden en machines?”, waarin de verschillende methoden rond het oogsten van walnoten en hazelnoten uitvoerig beschreven worden.

Globaal worden volgende stappen van verwerking doorlopen:

Verwerkingsproces walnoten en hazelnoten
1. Verwerkingsproces walnoten/hazelnoten.

Bij iedere stap worden een aantal voorbeelden van mogelijke machines gegeven die hiervoor gebruikt kunnen worden. Om dit zo compleet mogelijk te maken, wordt waar mogelijk een prijsindicatie gegeven in de overzichtstabel achteraan (prijzen geldig februari – maart 2022). Dit betekent uiteraard niet dat er geen gelijkaardige toestellen bij andere machinebouwers verkrijgbaar zijn; het gaat louter om indicaties. Een volledig overzicht van alle vermelde toestellen, inclusief de prijzen, is achteraan deze fiche te vinden.

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat niet voor elke situatie alle stappen doorlopen hoeven te worden. Soms worden de noten enkel geoogst en dan meteen verkocht, of worden slechts een beperkt aantal stappen uitgevoerd zoals het wassen en sorteren. Globaal kan gesteld worden dat een ruwer product een lagere verkoopsprijs zal opleveren, maar ook heel wat machine- en arbeidskosten zal besparen. Er moet dus naar de eigen persoonlijke situatie gekeken worden en per situatie geëvalueerd worden of het aankopen van machines de moeite waard is. Zo hangt het, net zoals bij de verschillende oogstmachines, van het areaal of de totale productiehoeveelheid af of een eventuele aankoop rendabel is. Verder kan het zijn dat sommige stappen overgeslagen kunnen worden of niet in deze volgorde doorlopen moeten worden. Zo zijn er voorbeelden van toestellen die het wassen combineren met het kalibreren of het scheiden van de schalen met het sorteren van de kernen. Het verpakken van de noten na het verwerken wordt hier niet besproken. Dit omdat er een te grote verscheidenheid is aan mogelijke verpakkingen, afhankelijk van de afzetmarkt.

De aankoop van toestellen hangt ook af van de huidige bedrijfssituatie. Bedrijven die op heden al ervaring hebben met de fruitteelt kunnen sommige machines hergebruiken zonder nieuwe toestellen aan te kopen. Indien slechts een kleine oppervlakte aangeplant werd, hoeven doorgaans geen grote toestellen aangekocht worden. Ook houdt deze kennisfiche geen rekening met de ‘volledigheid’ van de ganse lijn, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van kieptoestellen tussen de verschillende toestellen. Daarom blijft het belangrijk om steeds bij collega producenten en machineconstructeurs of -verkopers te informeren alvorens een aankoop te doen.

1. Oogsten

Het luik “oogst van noten” wordt uitvoerig besproken in deze aparte kennisfiche.

2. Wassen

2.1. Voorreinigen

Afhankelijk van de toestand van de boomgaard en de methode van oogsten, is het aan te raden om de noten eerst te voorreinigen. Dit houdt in dat alle onzuiverheden zoals kleine takjes, steentjes of lege noten verwijderd worden. Deze stap is niet noodzakelijk maar wordt wel aangeraden om te vermijden dat deze onzuiverheden de noten of machines kunnen beschadigen of opslagcapaciteit innemen. Ook al zijn deze toestellen in een Belgische (en Nederlandse) context vaak minder noodzakelijk aangezien de boomgaarden doorgaans jonger zijn en er dus minder onzuiverheden op de grond liggen, toch worden een aantal machines hieronder besproken voor de volledigheid. Ook zijn er verschillende toestellen beschikbaar (zie verder) waarbij geen voorreiniging nodig is.

Er zijn twee toestellen van de firma Chianchia: ‘prepulitore per nocciole2 en ‘prepulitore grande con ventula’3 die met behulp van een blazer onzuiverheden, lege kernen en kleine takken wegblazen. De twee toestellen zijn bruikbaar voor verschillende nootsoorten zoals walnoot, hazelnoot en tamme kastanje. Gelijkaardige toestellen zijn ook te verkrijgen bij AMB Rousset zoals de ‘Empty shell remover blower 1500’4 en de ‘Empty shell remover blower 3100’5 met respectievelijk capaciteiten van 1500 kg/u en 3000 kg/u.

Specifiek voor het verwijderen van takken heeft AMB Rousset de ‘SB2: Sticks separator’6 ontworpen. Deze sorteert met behulp van lamellen de noten van andere onzuiverheden groter dan 150 mm. Daarnaast is er specifiek voor het uitsorteren van stenen de ‘BAP: Nut float tank - stone separator’7, ook van AMB Rousset. Deze werkt met een constante waterstroom om zo de stenen en modder te verwijderen van de noten. Dit toestel kan zowel voor als na de wasinstallatie geplaatst worden.

2. Prepulitore per nocciole (Chianchia.it)
3. Prepulitore grande con ventula (Chianchia.it)
4. Empty shell remover blower 1500 (AMB-rousset.com)
5. Empty shell remover blower 3100 (AMB-rousset.com)
6. SB2: Sticks separator (AMB-rousset.com)
7. SAB: Nut float tank-Stone separator (AMB-rousset.com)
2. Prepulitore per nocciole (chianchia.it)3. Prepulitore grande con ventula (Chianchia.it)4. Empty shell remover blower 1500 (AMB-rousset.com)5. Empty shell remover blower 3100 (AMB-rousset.com)6. SB2: Sticks separator (AMB-rousset.com)7. SAB: Nut float tank-Stone separator (AMB-rousset.com)


2.2. Wassen

Het wassen van de noten is een noodzakelijke stap. Dit omdat afhankelijk van de oogstfrequentie, de noten meestal gedurende een bepaalde periode op de grond liggen. Om te vermijden dat er onzuiverheden, die schimmelziekten of slechte aroma’s kunnen afgeven, rond de noten blijft hangen moeten de noten zo snel mogelijk gewassen worden. In het geval van walnoten geoogst met de groene bolster moet tijdens deze stap ook de bolster verwijderd worden. Daarom wordt dit luik opgesplitst in twee verschillende delen, waarbij de ene methode meer focust op noten zonder groene bolster en de andere specifiek op walnoten met groene bolster.

A) Wassen zonder schillen

Dit kan eenvoudig door met een hogedrukreiniger de noten in een metalen korf of bak met openingen af te spuiten. Een voorbeeld van zo’n metalen bak is de ‘wash crate’8 te verkrijgen bij Feucht Obsttechnik. Deze methode vereist dus een beperkte investeringskost en de noten worden degelijk gereinigd. Uiteraard is dit niet haalbaar voor grote hoeveelheden noten.

Indien voorgaande methode te beperkt of te tijdrovend is, zijn er verschillende wasmachines beschikbaar. Als eerste is er de ‘washing and calibration machine’9 van Feucht Obsttechnik die mits het aanpassen van de wisselstukken ook gebruikt kan worden om de noten te kalibreren, waarover verder meer. Met dit toestel kunnen ongeveer 20 kg noten per 10 minuten (of 100 à 120 kg/u) gewassen worden. Op alle producten van Feucht Obsttechnik is één jaar garantie.

8. Metalen kist om manueel te reinigen (Feucht-obsttechnik.de)
9. Washing and calibration machine (Feucht-obsttechnik.de)
8. Metalen kist om manueel te reinigen (Feucht-obsttechnik.de)9. Washing and calibration machine (Feucht-obsttechnik.de)


Daarnaast heeft AMB Rousset ook een groter toestel, de ‘Washer - L20’10, ontwikkeld voor het wassen van noten. Dit toestel is beschikbaar in vijf groottes met elk specifieke afmetingen en werksnelheden, welke weergegeven zijn in tabel 1. Het waterverbruik varieert, afhankelijk van de grootte, van 1 tot 4 m3 per uur. Naast het reinigen van walnoten kan dit toestel ook gebruikt worden voor het reinigen van aardappelen, hazelnoten, steenvruchten, … Dit toestel is zeer robuust waardoor er geen voorreiniging vereist is.

10. Washer - L20 (AMB-rousset.com)
10. Washer - L20 (AMB-rousset.com)
SpecificatieAfmetingenWerksnelheidUitgangstype

1.50 m

2.4x1.5x0.9 m

0.6 ton/u

Spoon – 10 mm

2.00 m

2.9x1.5x0.9 m

1.2 ton/u

Spoon – 10 mm

2.50 m

3.4x1.5x0.9 m

1.5 ton/u

Spoon – 10 mm

2.00 m

2.9x1.5x0.9 m

1.2 ton/u

Door half-moon – 12 mm

3.00 m

3.9x1.5x0.9 m

2.0 ton/u

Door half-moon – 12 mm


Tabel 1. Details 'Washer - L20' (AMB-rousset.com).

B) Wassen met ontbolsteren

Indien de walnoten geoogst werden met de groene bolster, moet deze verwijderd worden vooraleer verder te gaan met de volgende stappen. Het verwijderen kan op twee verschillende manieren. Als eerste type zijn er de toestellen die op een continue wijze werken. Dit zijn trommels die horizontaal staan waarbij er een in- en uitgang is. Voorbeelden hiervan zijn de “Washer huller LD1”, “Washer huller L28” en “Washer huller L38”, allen van AMB Rousset. Deze worden weergegeven in tabel 2. Ook voor deze meer robuuste toestellen is geen voorreiniging vereist. De laatste twee toestellen hebben een extra optie om het water te recycleren.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto
Washer huller LD14.0x1.5x2.0 mSchillen:

3.0 ton/u (verse walnoot)

Wassen:
5.0 ton/u (verse walnoot)

Foto Washer huller LD1
Washer huller L282.7x1.1x1.6 mSchillen:

0.3 tot 0.6 ton/u (verse walnoot)

Wassen:
2.6 ton/u (verse walnoot)

Washer huller L28
Washer huller L383.8x1.1x1.6 mSchillen:

0.5 tot 0.7 ton/u (verse walnoot)

Wassen
:
4 ton/u (verse walnoot)

Washer huller L38

Tabel 2. Continue was- en schilmachines (AMB-rousset.com).

Naast de toestellen van AMB Rousset zijn ook gelijkaardige machines beschikbaar van o.a. food-machines.org, weergegeven in tabel 3.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto
AZS-HT1:
Green walnut peeling and cleaning machine
1.1x0.5x0.8 m0.8 ton/uAZS-HT1 & AZS-HT2: Green walnut peeling and cleaning machine
AZS-HT2:
Green walnut peeling and cleaning machine
1.3x0.6x0.8 m1.5 ton/uAZS-HT1 & AZS-HT2: Green walnut peeling and cleaning machine
AZS-HT3:
Green walnut peeling and cleaning machine
2.0x0.8x0.8 m2.0 ton/uAZS-HT3 & AZS-HT4: Green walnut peeling and cleaning machine
AZS-HT4:
Green walnut peeling and cleaning machine
2.0x0.8x0.8 m4.0 ton/uAZS-HT3 & AZS-HT4: Green walnut peeling and cleaning machine

Tabel 3. Continue was- en schilmachines (food-machines.org).

Ook het bedrijf nuttechnology.com heeft een gelijkaardig toestel ontwikkeld: De ‘brush washing machine for walnut, vegetables and other fruit’11. Het toestel heeft een laadcapaciteit van 100 l (dimensies: 2.1x0.9x0.8 m) en kan tot 500 kg noten per uur verwerken. Verder heeft dit toestel als voordeel dat het ook voor heel wat andere producten zoals bijvoorbeeld appelen gebruikt kan worden.

11 Brush washing machine for walnut vegetable and fruit nuttechnology com
11. Brush washing machine for walnut, vegetable and fruit (nuttechnology.com).

Als tweede type zijn er discontinue trommels waarbij er geen aparte in- en output is; er wordt een hoeveelheid noten in de trommel gestopt en gewacht tot deze allemaal gewassen en geschild zijn vooraleer de volgende batch erin te plaatsen. Dit is een ietwat arbeidsintensievere methode, maar de meeste toestellen zijn ook goedkoper in vergelijking met de continue toestellen. Ook zijn de meeste van deze toestellen makkelijk te verplaatsen en dus desgewenst ook in het veld te gebruiken.

Als eerste zijn er de twee toestellen ‘Smallanoci’ van machinebouwer Chianchia welke beide een laadvolume van 150 l hebben en zo tot 500 kg/u kunnen verwerken. De ‘Smallanoci a cardano’12 wordt aangesloten op een tractor, wat als voordeel heeft dat deze op het veld te gebruiken is. De ‘Smallanocci elettrica’13 werkt elektrisch en is dus meer geschikt om in de loods op het bedrijf zelf te gebruiken.

12. Smallanoci a cardano (1) (Chianchia.it)
13. Smallanoci elettrica (2) (Chianchia.it)
12. Smallanoci a cardano (1) (Chianchia.it)13. Smallanoci elettrica (2) (Chianchia.it)

De ‘Green shell remover + washing’14 van AMB Rousset met een laadvolume van 150 l heeft twee varianten. Als eerste is er de ‘hulling with nails’ met een operationele cyclus van vijf minuten, waarmee een werksnelheid tot 900 kg/u (groene verse noten) bereikt kan worden. De tweede variant ‘hulling with 4 hulling plates’ heeft een operationele cyclus van 15 minuten en dus ook een lagere maximale werksnelheid van 300 kg/u (groene verse noten). Het waterverbruik ligt tussen de 1 en 6 m3 per uur.

Ook het bedrijf nuttechnology.com heeft twee gelijkaardig toestellen: ‘green walnut peeling and cleaning machine’15,16 met een laadvolume van 60 l en 170 l. De werksnelheden zijn resp. 100 kg/u en 300 kg/u. Het derde toestel van nuttechnology.com is uitgebreider en heeft ook een sorteertafel (green walnut peeling and cleaning machine’17). Het laadvolume van 180 l en de werksnelheid tot 700 kg/u zijn ook verder uitgebreid.

14. Green shell remover + washing (AMB-rousset.com)
15. Green walnut peeling and cleaning machine (60 l) (1) (Nuttechnology.com)
16. Green walnut peeling and cleaning (170 l) (2) (Nuttechnology.com)
17. Green walnut peeling and cleaning machine (180 l) (3) (Nuttechnology.com)
14. Green shell remover + washing (AMB-rousset.com)15. Green walnut peeling and cleaning machine (60 l) (1) (Nuttechnology.com)16. Green walnut peeling and cleaning (170 l) (2) (Nuttechnology.com)17. Green walnut peeling and cleaning machine (180 l) (3) (Nuttechnology.com)


Daarnaast zijn er heel wat toestellen van Kadioglu (te vinden via www.nutmec.com). Deze zijn weergegeven in tabel 4. Op alle toestellen is twee jaar garantie, met uitzondering van het toestel ‘180 tractor mounted walnut huller machine’ waarop vier jaar garantie is. Dit toestel is als enige aan te sluiten op een tractor, en dus te gebruiken op het veld. Verder zijn sommige toestellen in twee varianten beschikbaar, de D-variant heeft een extra snelheidscontrole en is daarom ook duurder. De laatste twee toestellen van de lijst (“Magnum 2-2 meter, double drum with brush, horizontal walnut hulling machine” en “Magnum 3-3 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine”) zijn geschikt voor professioneel gebruik.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Walnut Huller CKS8

Niet beschikbaar.

Volledig gesloten:
50-70 kg per 9 minuten

Deels open:
50-70kg per 5 minuten.

Walnut Huller CKS8

Walnut huller with walnut selection table CKS130(D)

Niet beschikbaar.

Volledig gesloten:
90-120 kg per 10 minuten

Deels open:
90-120 kg per 5 minuten

400-500 kg/u
D: 450-700 kg/u

Walnut huller with walnut selection table CKS130(D)

Walnut huller CKS90(D)

0.7x0.8x0.9 m

250-350 kg/u
D : 300-450 kg/u

Walnut huller CKS90(D)

Walnut huller with selection table CKS90161D

Niet beschikbaar.

700-1000 kg/u

Walnut huller with selection table CKS90161D

Compact walnut huller with selection table 180ED

2.2x1.0x1.1 m

900 kg/u

Compact walnut huller with selection table 180ED

180 Tractor mounted walnut huller machine with selection table

2x2.3x1.1 m

90-110 kg per 5-6 minuten

800-950 kg/u

180 Tractor mounted walnut huller machine with selection table

Magnum 2-2 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

2.2x1.2x2.1 m

8 tot 16 ton/u

Magnum 2-2 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

Magnum 3-3 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

3.2x1.4x2.1 m

8 tot 16 ton/u

Magnum 3-3 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

Tabel 4. Discontinue was- en schilmachines van Kadioglu (nutmec.com).

Naast deze machines zijn er heel wat telers die een eigen wasinstallatie gemaakt hebben. Deze werken zeker even goed, maar vereisen uiteraard enige handigheid om te maken.

3. Drogen

Na het wassen is het belangrijk dat de noten zo snel mogelijk gedroogd worden. Dit om ranzigheid te voorkomen. Het drogen kan op een natuurlijke manier gebeuren in het geschikte klimaat. Het klimaat in België (en Nederland) is echter te wisselvallig om de noten voldoende snel te drogen op een natuurlijke manier. Daarom is het meer aan te raden een kunstmatige droger te gebruiken.

Verder moet opgepast worden dat de temperatuurverschillen bij het drogen niet te extreem zijn. Bijvoorbeeld als de noten na een koude nacht geoogst werden, is er een risico dat de schalen gaan splitsen als de noten meteen in een omgeving van 30°C gebracht worden. Daarom worden de walnoten meestal tot 3 à 4 °C warmer dan de omgevingstemperatuur gedroogd. Een algemene richtlijn voor het drogen van walnoten en hazelnoten is om te drogen tot een vochtigheidsgraad tussen de 5 en 12%. Sommige individuele landen leggen strengere normen op. Zo is in Turkije bijvoorbeeld de maximale toegelaten vochtigheidsgraad voor hazelnoten 5%. Dit om een langere bewaartijd te bekomen en ranzigheid tegen te gaan. Verder is het aangeraden om een hygrometer te gebruiken om de vochtigheidsgraad doorheen het drogen te kunnen monitoren.

Vooraleer de verschillende droogtoestellen te bespreken, is het hier opnieuw belangrijk te vermelden dat er zeker ook zelf toestellen gemaakt kunnen worden.

Algemeen zijn de droogtoestellen in te delen in twee groepen. De eerste groep maakt gebruik van één of meerdere etages waarbij de verse noten bovenaan ingeladen worden en de droge noten langs onder verwijderd worden. De tweede groep maakt gebruik van een roersysteem waarbij de noten allemaal samen geroerd en gedroogd worden.

3.1. Drogen in etages

Het kleinste toestel is van Feucht Obsttechnik. De ‘dryer mini’18 heeft twee etages van elk 40 l. Ideaal drogen de noten gedurende 48 uur. Er kan dus 40 l per 24u gedroogd worden. Het is ook mogelijk dit toestel verder uit te breiden met een extra kist van twee verdiepingen, totale hoogte is dan 1.1 m i.p.v. 0.7 m. Onderaan het droogtoestel is er een elektrische verwarming dat een constante luchtstroom van 36°C doorheen het toestel blaast.

Daarnaast heeft Feucht Obsttechnik ook een wat groter toestel: ‘dryer maxi’19. Dit toestel heeft drie verschillende etages. Gemiddeld kunnen er 1000 l noten per 24 uur gedroogd worden. De warme lucht wordt aangevoerd door een propaanwarmer.

Het derde, en grootste droogtoestel, van AMB Rousset is de ‘multi-lever dryer’20. Dit toestel heeft twee tot vier verdiepingen (met een maximale totale hoogte tot 5.75 m). De hoeveelheid noten gedroogd per 24 uren is afhankelijk van welke afmetingen exact gekozen werden. De temperatuur is instelbaar tussen de 30 en 36°C. Verder is er in dit toestel naast het drogen in etages ook een constante beweging van de noten, wat zorgt voor een uniformere droging.

Gelijkaardig heeft machinebouwer Chianchia ook een toestel ‘Essiccatoio a piani’21. Dit toestel heeft altijd drie verdiepingen, waarvan het bovenste variabel in hoogte is. De snelheid van drogen hangt af van de hoogte van het bovenste verdiep.

18. Mini dryer (feucht-obsttechnik.de)
19. Maxi dryer (feucht-obsttechnik.de)
20. Multi-level dryer (AMB-rousset.com)
21. Essiccatoio a piani (Chianchia.it)
18. Mini dryer (feucht-obsttechnik.de)19. Maxi dryer (feucht-obsttechnik.de)20. Multi-level dryer (AMB-rousset.com)21. Essiccatoio a piani (Chianchia.it)


3.2. Drogen met roersysteem

Voor het drogen met een roersysteem zijn er verschillende modellen van de ‘Solar 2000’ van Chianchia. Deze zijn weergegeven in tabel 5.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Q7

Q10

Q20

Q30

Q50

1.6x1.4x2.2 m

2.2x1.9x2.4 m

2.5x2.0x3.0 m

2.5x2.0x3.6 m

3.3x2.5x4.0 m

0.7 ton per 24u

1.0 ton per 24u

2.0 ton per 24u

3.0 ton per 24u

5.0 ton per 24u

Solar 2000 (Chianchia.it)


Tabel 5. Solar 2000 (Chianchia.it)

Verder is er het toestel van nuttechnology.com ‘dryer for inshell walnuts’22. Deze heeft een capaciteit 2000 l per 24 uren.

22 Dryer for inshell walnuts Nuttechnology com
22. Dryer for inshell walnuts (nuttechnology.com).

4. Kalibreren

Zowel voor de noten die gekraakt worden als de noten die in dop verkocht worden, is de volgende stap kalibratie. Voor het kraken is dit belangrijk om het kraaktoestel zo nauwkeurig mogelijk af te kunnen stellen. Voor verkoop is het belangrijk om te kalibreren aangezien er verschillende verkoopsprijzen van toepassing zijn naargelang de grootte; zo kunnen grote walnoten duurder verkocht worden.

Een eenvoudig toestel voor het kalibreren is de ‘hand stencil’23 van de firma Feucht Obsttechnik. De acht meest voorkomende maten zitten in deze template. Uiteraard is deze methode eerder geschikt als snelle indicator dan voor het kalibreren van grote hoeveelheden noten. Een andere eenvoudige methode, ook van feucht obsttechnik, is de ‘calibration sieve’24. Dit is een soort zeef die op verschillende bakken geplaatst wordt. Hierbij kunnen de noten in drie verschillende groottes gesorteerd worden: 28/30/32 mm voor walnoten en 14/16/18 mm voor hazelnoten. Een tweede ‘calibration sieve’25 is ook beschikbaar bij nuttechnology.com.

23. Hand stencil (Feucht-obsttechnik.de)
24. Calibration sieve (Feucht-obsttechnik.de)
25. Calibration sieve (nuttechnology.com)
23. Hand stencil (Feucht-obsttechnik.de)24. Calibration sieve (Feucht-obsttechnik.de)25. Calibration sieve (nuttechnology.com)


Voor grotere hoeveelheden heeft Feucht Obsttechnik ook enkele kalibratiemachines. Als eerste is er de ‘washing and calibration machine’25 die zoals daarnet besproken mits het veranderen van een wisselstuk ook als kalibratietoestel gebruikt kan worden. Dit toestel kalibreert tot 150 kg walnoten per uur. Hierbij kunnen de walnoten maximaal in twee verschillende groottes gesorteerd worden: 28/30 of 30/32. Daarnaast is er de Mini/standard cyclindrical sizing sieve’26 van AMB Rousset die gebruikt kan worden voor het kalibreren van hazelnoten, walnoten en kastanjes. De mogelijke diameters zijn tussen de 1.0 en 3.6 cm. Vier verschillende types zijn verkrijgbaar, zie tabel 6.

NaamAfmetingenWerksnelheid: 1
kalibratie
(1 diameter)
Werksnelheid: 2 kalibraties
(2 diameters)

C10

2.5x0.9x0.9 m

120 kg/u

n.v.t.

C20

2.9x0.9x0.9 m

350 kg/u

250 kg/u

C25

3.0x0.9x2.0 m

1000 kg/u

300 kg/u

C37

4.4x0.9x1.2 m

1125 kg/u

1000 kg/u

Tabel 6. Cyclindrical calibration machine (AMB-Rousset.com).

Als laatste voorstel is er de ‘line calibrator’28 van nuttechnology.com. Dit toestel is geschikt om alle types van noten zoals walnoten, hazelnoten, kastanjes en amandelen te sorteren met diameters tussen 5 en 50 mm. De werksnelheid is ongeveer 150 kg per uur maar uiteraard afhankelijk van het noottype.

26. Washing and calibration machine (Feucht-obsttechnik.de)
27. Mini/standard cylindrical sizing sieve (AMB-rousset.com)
28. Line calibrator (nuttechnology.com)
26. Washing and calibration machine (Feucht-obsttechnik.de)27. Mini/standard cylindrical sizing sieve (AMB-rousset.com)28. Line calibrator (nuttechnology.com)


5. Kraken

Na het kalibreren kunnen de noten gekraakt worden. Deze stap wordt zeker niet door iedere teler uitgevoerd. Indien deze toch uitgevoerd wordt, dan is het belangrijk deze zo secuur mogelijk uit te voeren. Dit omdat de prijs van de walnoten sterk afhankelijk is van de grootte van de kern. Zo zijn halve kernen meer waard dan kleinere stukjes kern. Hoe beter en nauwkeuriger de kraker afgesteld kan worden, hoe beter de noten gekraakt zullen zijn. Daarnaast is het bij hazelnoten ook belangrijk om aandachtig de vorm van de noot te bekijken. Zo zijn er ronde hazelnoten, welke makkelijker machinaal te kraken zijn, maar ook langwerpige hazelnoten. Deze laatste zijn moeilijker machinaal te kraken. Het is aan te raden de machinebouwer extra te bevragen naar ervaringen hieromtrent. Wel kan er meegegeven worden dat zeker voor hazelnoten de markt vele malen groter is voor de gepelde noten. Daarom is het wel aan te raden dat hazelnoottelers de stap van het kraken ook zelf uitvoeren. Praktijkervaring leert ook dat het aangeraden is om de hazelnoten voor het kraken nog eens extra te drogen. Zo springen de schaaldelen beter uit elkaar tijdens het kraken.

Verschillende types van notenkrakers zijn verkrijgbaar. Zo is er een hele reeks aan eenvoudige toestellen zonder aandrijving te vinden. Enkele voorbeelden zijn te vinden in tabel 7.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Wal man small 
(Feucht-Obsttechnik.de)

0.2x0.1x0.4 m

15 kg/u

Machine: Wal man small

Wal man
(Feucht-obsttechnik.de)

0.3x0.3x0.6 m

30 kg/u

Walnut cracker
(Nut-ricious.com)

Niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Walnut cracker (Nut-ricious.com)

P80 Comby
(Chianchia.it)

1.3x0.6x0.7 m

Niet beschikbaar.

P80 Comby (Chianchia.it)

Sgusciatrice manual
(Chianchia.it)

0.5x0.3x0.2 m

Niet beschikbaar.

Sgusciatrice manual (Chianchia.it)

Sgusciatrice P80
(Chianchia.it)

0.5x0.3x0.4 m

25 kg/u

Sgusciatrice P80 (Chianchia.it)

Tabel 7. Eenvoudige notenkrakers (verschillende machinebouwers).

Uiteraard zijn er nog andere eenvoudige krakers te vinden op het internet. Het grootste nadeel aan dit type toestellen is dat de werksnelheid vrij beperkt is en dat in de meeste gevallen achteraf de schalen en kernen nog moeten gesorteerd worden.

Een ietwat groter toestel is de micro walnut cracker (CA1)’29 van AMB Rousset. Dit toestel vereist geen kalibratie op voorhand en kan tot 30 kg noten per uur verwerken. Dit toestel kan gecombineerd worden met een blazer om de kernen weg te blazen zodat er achteraf niet langer gesorteerd moet worden. De verschillende types van blazers worden in sectie 6 verder besproken. Ook van AMB Rousset is de ‘junior walnut cracker (CA3)’30. Dit toestel heeft een maximale werksnelheid van 100 kg per uur maar vereist wel kalibratie van de noten op voorhand. Opnieuw is het aan te raden dit toestel te combineren met een blazer om de kernen van de schalen te sorteren.

Naast de notenkrakers van AMB Rousset zijn er ook nog andere grotere toestellen beschikbaar. Zo heeft nuttechnology.com ook verschillende toestellen. Als eerste zijn er de ‘electrical walnut cracker: optima 1’31 en ‘electrical walnut cracker: optima 2’32. Deze hebben respectievelijk een werksnelheid van 50 en 70 kg/u. Beiden vereisen kalibratie op voorhand en zijn bruikbaar voor zowel walnoten als hazelnoten. Op beide toestellen is er een garantie van één jaar.

29. Micro walnut cracker (CA1) (AMB-rousset.com)
30. Junior walnut cracker (CA3) (AMB-rousset.com)
31. Electrical walnut cracker 'Optima 1' (nuttechnology.com)
32. Electrical walnut cracker 'Optima 2' (nuttechnology.com)
29. Micro walnut cracker (CA1) (AMB-rousset.com)30. Junior walnut cracker (CA3) (AMB-rousset.com)31. Electrical walnut cracker 'Optima 1' (nuttechnology.com)32. Electrical walnut cracker 'Optima 2' (nuttechnology.com)


Verder heeft nuttechnology.com ook nog een ander type toestel ‘walnut cracking machine’ met drie verschillende varianten. Deze zijn te vinden in tabel 8. Voor alle varianten is geen kalibratie op voorhand nodig. Wel zijn deze toestellen enkel bruikbaar voor het kraken van walnoten.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Type 1

0.9x0.6x1.4 m

50 kg/u

Walnut cracking machine Type 1

Type 2

0.9x0.6x1.8 m

100 kg/u

Walnut cracking machine Type 2

Type 3

0.9x1.0x1.7 m

200 kg/u

Walnut cracking machine Type 3

Tabel 8. Walnut cracking machine (nuttechnology.com).

De firma Chianchia heeft naast de reeds besproken kleine krakers ook grotere krakers, specifiek voor hazelnoten, zoals de ‘sgusciatrice per nocciole P80 super’33 welke geschikt is voor kleine tot middelgrote hoeveelheden noten. Het toestel kraakt de noten met behulp van een rollersysteem. Verder zijn er ook de toestellen ‘sgusciatrice P250’34 en ‘sgusciatrice P300’35; beide kunnen tot 70 kg noten per uur kraken. Opnieuw is het belangrijk dat de noten op voorhand gekalibreerd worden.

33. Sgusciatrice per nocciole P80 super (Chianchia.it)
34. Sgusciatrice P250 (Chianchia.it)
35. Sgusciatrice P300 (Chianchia.it)
33. Sgusciatrice per nocciole P80 super (Chianchia.it)34. Sgusciatrice P250 (Chianchia.it)35. Sgusciatrice P300 (Chianchia.it)


De firma shellingmachines.com heeft de toestellen ‘TK01: hazelnut cracking and shelling machine’36 voor het kraken van hazelnoten enerzijds en het toestel ‘HT-1: walnut cracking machine37 voor walnoten anderzijds. De hazelnootkraker heeft een werksnelheid van maximaal 400 kg/. De walnootkraker heeft een werksnelheid van maximaal 300 kg/u waarbij de walnoten best gekalibreerd werden op voorhand.

36. TK01: hazelnut cracking and shelling machines (shellingmachines.com)
37. HT-1: Walnut cracking machine (shellingmachines.com)
36. TK01: hazelnut cracking and shelling machines (shellingmachines.com)37. HT-1: Walnut cracking machine (shellingmachines.com)


6. Schalen verwijderen

Na het kraken van de noten moeten de kernen in de meeste gevallen nog gescheiden worden van de schalen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van blazers of zeeftoestellen.

Voorbeelden van verkrijgbare blazers, bij Feucht Obsttechnik en AMB Rousset, zijn de ‘Shell remover’, ‘blower 400’ en ‘blower 800’. Ideaal worden deze net naast de reeds besproken ‘nutcracker Junior’ geplaatst. Uiteraard zijn de ook al reeds besproken ‘Blower 1500’ en ‘Blower 3100’ (voorreiniging) ook dubbel inzetbaar. In tabel 9 zijn deze meer in detail besproken.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Shell remover

0.5x0.5x0.8 m

n.v.t.

Shell remover

Empty shell removal blower 400

0.5x0.6x1.1 m

50 – 70 kg/u

Empty shell removal blower 400

Empty shell removal blower 800

0.9x0.7x2.4 m

50 – 200 kg/u

Empty shell removal blower 800

Empty shell removal blower 1500

0.9x0.9x2.4 m

1500 kg/u

Empty shell removal blower 1500

Empty shell removal blower 3100

1.6x1.1x4.1 m

3000 kg/u

Empty shell removal blower 3100

Tabel 9. Empty shell removal blowers (AMB-rousset.com).

Een ander toestel dat de kernen van de schalen sorteert met behulp van een blazer is de ‘machine for separating kernel from shell’38 van nuttechnology.com. Dit toestel kan tot 100 kg noten per uur verwerken.

38 Machine for separating kernel from shell Nuttechnology com
38. Machine for separating kernel from shell (nuttechnology.com).

Het tweede type toestellen voor het uitsorteren van de kernen zijn zeeftoestellen. Deze zijn van verschillende firma’s beschikbaar en worden hier tezamen weergegeven in tabel 10.

NaamAfmetingenWerksnelheidFoto

Vibration sieve for walnut halves

(Feucht-obsttechnik.de)

1.7x0.7x0.8 m

100 kg/u

Vibration sieve for walnut halves

Vibrating sieve with aspiration

(Nuttechnology.com)

2.6x1.6x1.8 m

200 kg/u

Vibrating sieve with aspiration (A)

2.2x3.6x1.6 m

300 kg/u

Vibrating sieve with aspiration (B)

2.2x3.6x1.6 m

500 kg/u

Vibrating sieve with aspiration (C)

2.2x3.8x1.7 m

1000 kg/u

Vibrating sieve with aspiration ( D)

Hazelnut gravity separator

(Shellingmachines.com)

3.2x0.9x1.6 m

1000 kg/u

Hazelnut gravity separator
(ook voor walnoot)

FL-01: Separating walnut machines

(Shellingmachines.com)

2.4x0.8x1.6 m

300 kg/u

FL-01: Separating walnut machines
(ook voor hazelnoot)

Tabel 10. Zeeftoestellen (verschillende machinebouwers).

De ‘vibrating sieve with aspiration’ sorteert niet enkel de kernen van de schalen maar ook de kernen volgens grootte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volledige, 1/2, 1/4, 1/8 en kruimels van de kernen.

Soms blijven bij de hazelnoten vezels aan de kernen hangen waardoor de schalen zich minder vlot laten scheiden van de kernen. Indien dit het geval is, is het aan te raden om een extra handeling uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een trommel die de kernen en schalen van elkaar schudt. Een extra kost, maar het levert wel een schoner finaal product op. Uiteraard is dit opnieuw afhankelijk van het ras en de bedrijfsspecifieke situatie.

7. Walnoten: sorteren kernen

Nadat de kernen van de schalen gesorteerd zijn, is het in sommige gevallen en afhankelijk van de afzetmarkt, aan te raden om de kernen van de walnoten verder te sorteren. Dit omdat er sterke prijsverschillen, en andere afzetmarkten zijn, naar gelang de volledigheid van de kern. De prijs voor halve kernen ligt een pak hoger dan de prijs voor kleinere stukken van de kern. Uiteraard moet hier opnieuw een persoonlijke afweging gemaakt worden of het de investering in een extra machine (of evt. de tijdsbesteding door het manueel uit te voeren) opweegt tegen de extra winst.

Toestellen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zoals deze van nuttechnology.com, zijn hierboven reeds besproken. Verder kunnen sorteerbanden gebruikt worden. Deze zijn in vele maten bij verschillende firma’s beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn in tabel 11 gegeven.

NaamAfmetingenFoto
Inspection table

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/inspection-table/

Verschillende types: lengte tot 2 tot 3 mMachine: Inspection table
Belt inspection table

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/belt-inspection-table/?currency=EUR

5.2x0.6x2.0 mMachine: Belt inspection table
Nastro in piano con piste laterali

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=95&controller=product

2.8x0.9x0.8 mMachine: Nastro in piano con piste laterali
Nastro di cernita in piano

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=60&controller=product

2.5x0.6x0.7 mMachine: Nastro di cernita in piano

Tabel 11. Voorbeelden van sorteerbanden (verschillende machinebouwers).

8. Een totaalbeeld: twee concrete voorbeelden

Om alles wat concreter te maken en een totaalbeeld te schetsen, presenteren we in dit laatste luik twee fictieve bedrijven. Daarbij bekijken we de investeringskost om de noten te oogsten en tot een gekraakte noot te komen. We gaan er van uit dat de noten op een natuurlijke manier, dus zonder groene schil, van de boom vallen en dan geoogst worden. Er wordt opnieuw geen rekening gehouden met het verpakken van de noten na het kraken.

Het eerste fictieve bedrijf is representatief voor een kleine ondernemer met een beperkte hoeveelheid noten. Dit bedrijf wil een aantal hulpmiddelen aankopen om de noten zelf te kunnen kraken maar wil geen groot budget spenderen. Het tweede bedrijf heeft een grotere hoeveelheid noten dat het per jaar wil verwerken en ook een groter budget om te investeren in machines.

Graag herhalen we nog dat het hier om fictieve voorbeelden gaat en vereenvoudigde berekeningen. Er wordt geen rekening gehouden met extra leveringskosten en de prijzen zijn excl. BTW. De prijzen zijn de actuele prijzen in de periode februari-maart 2022. Het blijft dus belangrijk om jezelf goed te informeren en na te gaan of de verschillende toestellen goed op elkaar afgesteld kunnen worden.

8.1. Bedrijf 1: kleine hoeveelheden noten – beperkte investeringskost

Hier gaat het om een klein bedrijf dat een minimale uitrusting koopt om toch gekraakte noten te kunnen aanbieden aan zijn klanten. Voor de verschillende stappen tijdens het proces wordt hier de goedkoopste optie getoond.

39 Machines voorbeeldbedrijf 1
39. Machines voorbeeldbedrijf 1

Al deze toestellen, uitgezonderd de Roll-Blitz, zijn van de firma Feucht-Obsttechnik. De totale kost is 1.998 euro, dit is dus de minimale investeringskost dat gemaakt moet worden indien een teler ook wil gaan kraken. Uiteraard kan hier opnieuw de opmerking geplaatst worden dat sommige van deze toestellen vervangen kunnen worden door zelfgemaakte constructies. Merk op dat hier wel nog steeds redelijk wat handelingen manueel uitgevoerd moeten worden. Dit is verre van een volledig geautomatiseerd proces.

8.2. Bedrijf 2: grote hoeveelheden – grote investeringskost

Het tweede fictief bedrijf wil grote hoeveelheden noten snel en efficiënt kunnen verwerken, hiervoor heeft het een groot beschikbaar budget om te investeren in machines. Er werden niet enkel grotere machines gekozen, maar ook een extra toestel om na het kraken om de schalen van de kernen te verwijderen. Dit toestel wordt gevolgd door een sorteerband om de noten vlot manueel te sorteren op volledige, halve of kwart noten.

40 Toestellen voorbeeldbedrijf 2
40. Machines voorbeeldbedrijf 2

Nu is de totale investeringskost 76.500 euro. Aangezien niet alle prijzen gekend zijn, zijn nog niet overal de duurste machines gekozen. Daarnaast werd hier ook geen rekening gehouden met het gebruiken van kiepmachines tussen de toestellen om alles nog meer te automatiseren. Ook worden toestellen van verschillende firma’s gecombineerd, iets wat in de praktijk minder aan te raden is aangezien deze ook minder efficiënt op elkaar afgesteld zijn.

9. Overzicht

9.1. Oogsten

Zie kennisfiche: Kennisfiche: oogst van noten: "welke methoden en machines?".

9.2. Wassen

9.2.1. Voorreinigen

FruittypePrijsWerksnelheidDimensiesExtraFoto

Prepulitore grande con ventula

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=57&controller=product

Alle

7990 euro

(excl. BTW, excl. transport)

3.4x1.6x3.0 m

Verwijderen van grote onzuiverheden d.m.v. een blazer

Prepulitore grande con ventula

Prepulitore per nocciole

(Chianchia.it)
http://show.chianchia.it/index.php?id_product=75&controller=product

Alle

6000 euro

(excl. BTW, excl. transport)

2.5x1.1x2.2 m

Verwijderen van grote onzuiverheden d.m.v. een blazer

Prepulitore per nocciole

Blower 1500

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/empty-shell-removal-blower-1500/

Alle

Op aanvraag.

1500 kg/u

Droge noten:

0.9x0.9x2.4 m

Verse noten:

1.1x1.2x2.9 m

Sorteren van volle walnoten met holle kernen of schillen; 2 verschillende types afh. voor droge of verse noten (dus na het wassen of na het kraken)

Blower 1500

Blower 3100

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/empty-shell-removal-blower-3100/

Alle

Op aanvraag.

3000 kg/u

1.6x1.1x4.1 m

Blower 3100

SB2: Sticks separator

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/sticks-separator-sb2/

Alle

Op aanvraag.

1.5x1.1x0.5-1.5 m

Specifiek om takken (maar ook bladeren, dikke stenen, …: alles met lengte >150 mm) uit de noten te sorteren

SB2: Sticks separator

Nut float tank - Stone separator - BAP

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/nut-float-tank-stone-separator-bap/

Walnoot

Op aanvraag.

8 m³/u (verse noten)

2.6x1.1x1.7 m

Na het wassen sorteren van de noten (slechte noten, stenen, …)
Waterverbruik: 0.3 m3 per uur.

Nut float tank - Stone separator - BAP

9.2.2. Wassen

A) Wassen zonder schillen
FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Wash crate

(feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-washing/

Alle

113 euro

(incl. BTW, excl. transport)

Wash crate

Washing and calibration machine

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-washing/

Walnoot

Veld4:
2069 euro

(incl. BTW, excl. transport)

Wassen:
100-120 kg/u

Kalibreren: 150 kg/u

1.6x0.7x1.1 m

Wisselstuk voor het wassen of kalibreren. Gebeuren niet gelijktijdig.

Washing and calibration machine

Washer – L20

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/washer-l20/

Alle

Op aanvraag.

5 types:
1) 2.4x1.5x0.9 m: 0.6 ton/u
2) 2.9x1.5x0.9 m: 1.2 ton/u
3) 3.4x1.5x0.9 m: 1.5 ton/u
4) 2.9x1.5x0.9 m: 1.2 ton/u

5) 3.9x1.5x0.9 m: 2.0 ton/u

Waterverbruik varieert tussen de 1 à 4 m³/h

Verschillende uitgangstypes:

Types 1-3: 10 mm – spoon
Types 4-5: 12 mm – half moon

Washer – L20
B) Wassen met schillen

Continue was- en schilmachines

FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Washer Huller LD1

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/washer-ld1/

Walnoot

Op aanvraag.

Schillen:
3.0 ton/u (verse walnoot)

Wassen:
5.0 ton/u (verse walnoot)

4.0x1.5x2.0 m

Washer Huller LD1

Washer Huller – L28

(AMB-rousset.com)
https://www.amb-rousset.com/en/washing/washer-huller-2m-l28/

Walnoot

Op aanvraag.

Schillen:
0.3 tot 0.6 ton/u
(verse walnoot)


Wassen
:

2.6 ton/u
(verse walnoot)

2.7x1.1x1.6 m

Veel extra opties mogelijk: vb. Stromen met gerecycleerd water

Washer Huller – L28

Washer Huller – L38

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/washer-huller-3m-l38/

Walnoot

Op aanvraag.

Schillen:
0.5 tot 0.7 ton/u
(verse walnoot)


Wassen
:

4.0 ton/u
(verse walnoot)

3.8x1.1x1.6 m

Washer Huller – L38

AZS-HT1: Green walnut peeling and cleaning machine

(food-machines.org)
(niet op website, voorstel gekregen via offerte)

https://www.food-machines.org/nut-processing-machinery/green-walnut-peeling-machine.html

Walnoot

990 euro
(excl. BTW, excl. transport)

0.8 ton/u

1.1x0.5x0.8 m

AZS-HT1&2: Green walnut peeling and cleaning machine

AZS-HT2: Green walnut peeling and cleaning machine

(food-machines.org)
(niet op website, voorstel gekregen via offerte)

https://www.food-machines.org/nut-processing-machinery/green-walnut-peeling-machine.html

Walnoot

1180 euro
(excl. BTW, excl. transport)

1.5 ton/u

0.3x0.5x0.8 m

AZS-HT3: Green walnut peeling and cleaning machine

(food-machines.org)
(niet op website, voorstel gekregen via offerte)

https://www.food-machines.org/nut-processing-machinery/green-walnut-peeling-machine.html

Walnoot

2050 euro
(excl. BTW, excl. transport)

2.0 ton/u

2.0x0.8x0.8 m

AZS-HT3&4: Green walnut peeling and cleaning machine

AZS-HT4: Green walnut peeling and cleaning machine

(food-machines.org)
(niet op website, voorstel gekregen via offerte)

https://www.food-machines.org/nut-processing-machinery/green-walnut-peeling-machine.html

Walnoot

2860 euro
(excl. BTW, excl. transport)

4.0 ton/u

2.0x0.8x0.8 m

Brush washing machine for walnut, vegetable and other fruit

(Nuttechnology.com)
https://nuttechnology.com/product/brush-washing-machine-for-walnut-vegetable-fruit/

Alle

6925 euro

(incl. BTW, excl. transport)

0.5 ton/u

2.1x0.9x0.8 m

Brush washing machine for walnut, vegetable and other fruit

Discontinue was- en schilmachines

FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Smallanoci a cardano

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=62&controller=product

Walnoot

4510 euro

(excl. BTW, excl. transport)

500 kg/u

2.3x2.0x1.0 m

Direct verwerken op het veld: aansluiten op tractor

Smallanoci a cardano

Smallanoci elettrico

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=63&controller=product

Walnoot

4970 euro

(excl. BTW, excl. transport)

500 kg/u

2.2x1.0x1.1 m

Werkt elektrisch

Smallanoci elettrico

Washer huller N40

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/produit/washer-huller-n40/

Walnoot

Op aanvraag.

Hulling with nails:
900 kg/u (groene verse walnoot)

Hulling with 4 plates:

300 kg/u (groene verse walnoot)

1.2x1.0x1.3 m

Laadcapaciteit: 150 l
Waterverbruik 1 tot 6 m³/h

Washer huller N40

Green walnut peeling and cleaning machine

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/green-walnut-peeling-machine-60-l/

Walnoot

1330 euro

(incl. BTW, excl. transport)

100 kg/u

0.9x0.6x0.6 m

Laadcapaciteit : 60 l

Green walnut peeling and cleaning machine

Green walnut peeling and cleaning machine

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/green-walnut-peeling-machine-60-l/

Walnoot

2040 euro

(incl. BTW, excl. transport)

300 kg/u

1.0x0.6x0.6 m

Laadcapaciteit : 170 l

Green walnut peeling and cleaning machine

Green walnut peeling and cleaning machine

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/green-walnut-peeling-and-cleaning-machine-700-kg-h/

Walnoot

4312 euro

(incl. BTW, excl. transport)

700 kg/u

2.2x1.1x1.0 m

Laadcapaciteit : 180 l

Green walnut peeling and cleaning machine

Walnut huller CKS80

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks80-walnut-huller-machine

Walnoot

640 euro

(incl. BTW, excl. transport)

Volledig gesloten:
50-70 kg per 9 minuten

Deels open:
50-70kg per 5 minuten.

Laadcapaciteit: 80 l

Walnut huller CKS80

Walnut huller CKS90(D)

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks90d-walnut-huller

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks90d-walnut-huller-machine-with-sensitive-speed-control

Walnoot

1100 euro
D: 1490 euro

(incl. BTW, excl. transport)

250-350 kg/u
D : 300-450 kg/u

0.7x0.8x0.9 m

D: incl. snelheidscontrole

Aanpasbare hoogte

Walnut huller CKS90(D)

Walnut huller with walnut selection table CSK130(D)

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks130-walnut-huller-with-walnut-selection-table

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks130d-walnut-huller-with-speed-control-and-walnut-selection-table

Walnoot

1200 euro

D: 1440 euro

(incl. BTW, excl. transport)

Volledig gesloten:
90-120 kg per 10 minuten

Deels open:
90-120 kg per 5 minuten

400-500 kg/u
D: 450-700 kg/u

D: incl. snelheidscontrole

Walnut huller with walnut selection table CSK130(D)

Walnut huller with selection table CKS90161D

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-cks90161d-alnut-huller-with-speed-control-and-walnut-selection-table

Walnoot

1750 euro

(incl. BTW, excl. transport)

700-1000 kg/u

D: incl. snelheidscontrole

Walnut huller with selection table CKS90161D

Compact walnut huller with selection table 180ED

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-nutmec-180e-walnut-huller-with-sorting-table

Walnoot

2600 euro

(incl. BTW, excl. transport)

900 kg/u

2.2x1.0x1.1 m

D: incl. snelheidscontrole

Volgens een bepaalde hoek waardoor het sneller en compacter werkt dan andere gelijkaardige toestellen

Compact walnut huller with selection table 180ED

180 Tractor mounted walnut huller machine with selection table

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-nutmec-180-tractor-mounted-walnut-huller-machine-with-sorting-table

Walnoot

2200 euro

(incl. BTW, excl. transport)

90-110 kg per 5-6 minuten

800-950 kg/u

2.0x2.3x1.1 m

Op tractor aansluiten (dus kan op het veld gebruikt worden)

180 Tractor mounted walnut huller machine with selection table

Magnum 2-2 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-magnum-2-2-meter-double-drum-with-brush-horizontal-walnut-hulling-machine

Walnoot

5300 euro

(incl. BTW, excl. transport)

8-16 ton/u

2.2x1.2x2.1 m

Magnum 2-2 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

Magnum 3-3 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

(Nutmec.com)

https://nutmec.com/en/walnut-equipment/walnut-hulling-equipment/kadioglu-magnum-3-3-meter-double-drum-with-brush-horizontal-walnut-hulling-machine

Walnoot

7900 euro

(incl. BTW, excl. transport)

8-16 ton/u

3.2x1.4x2.1 m

Magnum 3-3 meter double drum with brush, horizontal walnut hulling machine

9.3. Drogen

Drogen met verschillende etages

Fruittype

Prijsindicatie

WerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Dryer mini

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-drying/

Alle

699 euro

(excl. BTW, excl. transport)

Zonder uitbreiding:

40 l per 24u

Met uitbreiding:

80 l per 24u

0.5x0.5x0.7 m

0.5x0.5x1.1 m

Tot 36°C verwarming

2 of 4 niveaus

1 - 2.5 kW (elektrisch)

Dryer mini

Dryer maxi

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-drying/

Alle

3990 euro

(excl. BTW, excl. transport)

1000 l per 24u

1.2x1.2x2.8 m

3 niveaus

15 – 30 kW (elektrische blazer + propaan verwarming)

Dryer maxi

Multi levels dryer

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/drying/multi-levels-dryer/

Alle

Aangevraagd.

(Afh. van het aantal verdiepingen)

2.0-2.6x2.0-2.6x3.3-5.6 m

2 tot 4 niveaus

Constante beweging van de noten

Centrifugale of helicoïde opwarming van de lucht

Temperatuur van 30 tot 36°C

Multi levels dryer

Essiccatoio a pani

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=116&controller=product

Alle

10 880 euro

(excl. BTW, excl. transport)

(Afh. van het aantal verdiepingen)

1.5x1.5x… m

3 niveaus (2 van 1 m, derde is regelbaar)

Essiccatoio a pani

Drogen met roersysteem

FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Solar 2000

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=55&controller=product

Alle

Op aanvraag.

Verschillende types:
Q7: 0.7 ton: 1.6x1.4x2.2 m
Q10: 1.0 ton: 2.2x1.9x2.4 m

Q20: 2.0 ton: 2.5x2.0x3.0 m
Q30: 3.0 ton: 2.5x2.0x3.6 m

Q50: 5.0 ton: 3.3x2.5x4.0 m

Solar 2000

Dryer for inshell walnuts

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/dryer-for-inshell-walnuts/

Walnoot

7200 euro

(incl. BTW, excl. transport)

1 – 1.2 ton per 24u

1.3x1.3x2.6 m

Dryer for inshell walnuts

9.4. Kalibreren

FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Hand stencil

(Feucht-obsttechnik.de)
https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-large/calibrating-nuts/

Walnoot

49 euro
(excl. BTW, excl. transport)

Beperkt

0.3x0.2x0.02m

Enkel nuttig voor kleine hoeveelheden; eerder indicatieHand stencil

Calibration sieve

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-calibration/

Walnoot, hazelnoot

58,31 euro

(incl. BTW, excl. transport)

0.3x1.0x0.1m

Calibration sieve

Hand calibrator

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/calibration-sieve-for-walnut/

Walnoten

350 euro

(incl. btw, excl. transport)

0.5x1.5x0.1 m

28, 30 of 32mmHand calibrator

Mini/Standard cylindrical sizing sieve

(AMB-rousset.com)
https://www.amb-rousset.com/en/sizing/standard-cylindrical-sizing-sieve-c25/

https://www.amb-rousset.com/en/sizing/mini-cylindrical-sizing-sieve-c10/ https://www.amb-rousset.com/en/sizing/cylindrical-sizing-sieve-c37/

Walnoot

Aangevraagd.

C10: 120 kg/u
2.5x0.9x0.9 m
C20: 350 kg/u – 250 kg/u
2.9x0.9x0.9 m
C25: 1000 kg/u – 300 kg/u
3.0x0.9x2.0 m
C37: 1125 kg/u – 1000 kg/u
4.4x0.9x1.2 m

Eén of twee calibraties mogelijk (zie twee snelheden).

Mini/Standard cylindrical sizing sieve

Line calibrator

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/linear-nut-calibrator/

Alle

1830 euro

(incl. btw, excl. transport)

150 kg/u

2.0x0.5x1.5 m

Alle diameters tussen de 0.5 en 5.0 cm zijn mogelijk.Line calibrator

9.5. Kraken


FruittypePrijsindicatieWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Wal man small

(Feucht-obsttechnik.de)
https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-cracking/

Walnoot, hazelnoot

237 euro

(incl. BTW, excl. transport)

15 kg/u

0.2x0.1x0.4 m

Wall man

Wal man

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-cracking/

Walnoot, hazelnoot

315 euro

(incl. BTW, excl. transport)

30 kg/u

0.3x0.3x0.6 m

Eventueel met extra motor te verkrijgen.

Walnut cracker

(Nut-ricious.com)

https://www.amazon.com/Hand-Crank-Walnut-Cracker-Adjustable/dp/B08HM5NY7H/ref=sr_1_2?keywords=waln-ut+cracker+nut+ricious&qid=1647510807&s=kitchen&sr=1-2

Walnoot

45 euro
(incl. BTW, excl. transport)

Walnut cracker

P80 Comby

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=35&controller=product

Hazelnoot

2890 euro

(excl. BTW, excl. transport)

1.3x0.6x0.7 m

Incl. kleine blazer

P80 Comby

Sgusciatrice manual

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=8&controller=product

Hazelnoot

230 euro

(excl. BTW, excl. transport)

0.5x0.3x0.2 m

Sgusciatrice manual

Sgusciatrice P80

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=25&controller=product

Hazelnoot

740 euro

(excl. BTW, excl. transport)

25 kg/u

0.5x0.3x0.4 m

Incl. kleine blazer

Sgusciatrice P80

Micro walnut cracker (CA1)

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/micro-walnut-cracker-ca1/

Walnoot

Aangevraagd.

30 kg/u

0.9x0.8x1.7 m

Kan gecombineerd worden met een blazer om de schalen weg te blazen

Kraken zonder kalibratie mogelijk

Micro walnut cracker (CA1)

Junior walnut cracker (CA3)

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/walnut-cracking-machine-junior-walnut-cracker-ca3/

Walnoot

Aangevraagd.

100 kg/u

1.6x0.8x1.7 m

Kan gecombineerd worden met een blazer om de schalen weg te blazen

Drie noten tegelijk

Junior walnut cracker (CA3)

Electrical walnut cracker ‘Optima 1’

(nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/optima-1-electric-nutcracker/

Alle

460 euro

(incl. BTW, excl. transport)

50 kg/u

0.5x0.3x0.3 m

Electrical walnut cracker ‘Optima 1’

Electrical walnut cracker ‘Optima 2’

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/optima-2-electric-nutcracker/

Alle

930 euro

(incl. BTW, excl. transport)

70 kg/u

0.6x0.5x0.3 m

Electrical walnut cracker ‘Optima 2’

Walnut cracking machine ‘type 1’

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/nutcracker-with-conical-type-of-compression-%d0%ba50-50-kg-per-hour/

Walnoot

2500 euro

(incl. BTW, excl. transport)

50 kg/u

0.9x0.6x1.4 m

Walnut cracking machine ‘type 1’

Walnut cracking machine ‘type 2’

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/nutcracker-with-conical-type-of-compression-%d0%ba100-100-kg-per-hour/

Walnoot

3460 euro

(incl. BTW, excl. transport)

100 kg/u

0.9x0.6x1.8 m

Walnut cracking machine ‘type 2’

Walnut cracking machine ‘type 3’

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/etalon-nutcracker-with-a-conical-type-of-compression/

Walnoot

5310 euro

(incl. BTW, excl. transport)

200 kg/u

0.9x1.0x1.7 m

Walnut cracking machine ‘type 3’

Sgusciatrice per nocciole P80

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=38&controller=product

Hazelnoot

4270 euro

(excl. BTW, excl. transport)

“Kleine tot middelgrote hoeveel-heden”

1.3x0.6x1.4 m

Sgusciatrice per nocciole P80

Sgusciatrice P250

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=123&controller=product

Hazelnoot

14 880 euro

(excl. BTW, excl. transport)

70 kg/u

2.4x1.0x3.7 m

Sgusciatrice P250

Impianto di Sgusciatrice P300

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=98&controller=product

Hazelnoot

19 440 euro

(excl. BTW, excl. transport)

70 kg/u

2.4x1.0x4.7 m

Impianto di Sgusciatrice P300

TK01: hazelnut cracking and shelling machine

(Shellingmachines.com)
https://www.shellingmachine.com/cracking-shelling-machine/hazelnut-shelling-machine.html

Hazelnoot

1580 euro

(excl. BTW, excl. transport)

400 kg/u

1.8x0.8x1.5 m

Noten met vruchthuls <2%

Noten met pel < 0.03%

TK01: hazelnut cracking and shelling machine

HT-1: walnut cracking machine

(Shellingmachines.com)

https://www.shellingmachine.com/cracking-shelling-machine/walnut-cracking-machine.html

Walnoot

1570 euro

(excl. BTW, excl. transport)

300 kg/u

1.3x0.7x1.3 m

HT-1: walnut cracking machine

9.6. Schalen verwijderen

9.6.1. Blaastoestellen

FruittypePrijsWerksnelheidDimensiesExtraFoto

Shell remover

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-small/nut-cracking/

Walnoot, hazelnoot

831,31 euro

0.5x0.5x0.8 m

80% efficiëntie bij walnoot, 95% efficiëntie bij hazelnoot.

Shell remover

Empty shell removal blower 400

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/empty-shell-removal-blower-400/

Alle

Aangevraagd.

70 kg/u

0.5x0.6x1.1 m

Empty shell removal blower 400

Empty shell removal blower 800

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/empty-shell-removal-blower-800/

Alle

Aangevraagd.

200 kg/u

0.9x0.7x2.4 m

Empty shell removal blower 800

Empty shell removal blower 1500

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/empty-shell-removal-blower-1500/

Alle

Aangevraagd.

1500 kg/u

0.9x0.9x2.4 m

Empty shell removal blower 1500

Empty shell removal blower 3100

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/washing/empty-shell-removal-blower-3100/

Alle

Aangevraagd.

3000 kg/u

1.6x1.1x4.1 m

Empty shell removal blower 3100

Machine for separating kernel from shell

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/aspiration-column-for-walnuts/

Alle

1700 euro

(incl. BTW, excl. transport)

100 kg/u

1.2x0.8x1.8 m

Machine for separating kernel from shell

9.6.2. Zeeftoestellen

FruittypePrijsWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Vibration sieve for walnut halves

(Feucht-obsttechnik.de)

https://feucht-obsttechnik.de/en/nut-processing/nut-processing-large/cracking-nuts/

Walnoot

4500 euro

(excl. BTW, excl. transport)

100 kg/u

1.7x0.7x0.8 m

Vibration sieve for walnut halves

Vibrating sieve with aspiration

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/vibrating-sieve-with-aspiration-for-sorting-walnuts-200-kg-h/

https://nuttechnology.com/product/vibrating-sieve-with-aspiration-for-sorting-walnuts-300-kg-h/

https://nuttechnology.com/product/vibrating-sieve-for-sorting-walnut-kernels-1000-kg-h/

https://nuttechnology.com/product/vibrating-sieve-for-sorting-walnut-kernels-1000-kg-h/

Walnoot

6350 euro
(incl. BTW, excl. transport)

200 kg/u

2.6x1.6x1.8 m

Vibrating sieve with aspiration (200kg/u)

Walnoot

8200 euro

(incl. BTW, excl. transport)

300 kg/u

2.2x3.6x1.6 m

Vibrating sieve with aspiration (300kg/u)

Walnoot

9935 euro

(incl. BTW, excl. transport)

500 kg/u

2.2x3.6x1.6 m

Vibrating sieve with aspiration (500kg/u)

Walnoot

10 384 euro

(incl. BTW, excl. transport)

1000 kg/u

2.2x3.8x1.7 m

Vibrating sieve with aspiration (1000kg/u)

Hazelnut gravity separator

(Shellingmachines.com)

https://www.shellingmachine.com/cracking-shelling-machine/hazelnut-shelling-machine.html

Walnoot, hazelnoot

2500 euro

(excl. BTW, excl. transport)

1000 kg/u

3.2x0.9x1.6 m

Hazelnut gravity separator

FL-01: Separating walnut machines

(Shellingmachines.com)

https://www.shellingmachine.com/cracking-shelling-machine/walnut-cracking-machine.html

Walnoot, hazelnoot

1485 euro (excl. BTW, excl. transport)

300 kg/u

2.4x0.8x1.6 m

FL-01: Separating walnut machines

9.7. Sorteerbanden

FruittypePrijsWerksnelheidAfmetingenExtraFoto

Inspection table

(AMB-rousset.com)

https://www.amb-rousset.com/en/cracking/inspection-table/

Alle

Op aanvraag

N.v.t.

Verschillende types: lengte tot 2 tot 3 m

Inspection table

Belt inspection table

(Nuttechnology.com)

https://nuttechnology.com/product/belt-inspection-table/?currency=EUR

Alle

2948 euro (incl. BTW, excl. transport)

N.v.t.

5.2x0.6x2.0 m

Belt inspection table

Nastro in piano con piste laterali

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=95&controller=product

Alle

Op aanvraag

N.v.t.

2.8x0.9x0.8 m

Nastro in piano con piste laterali

Nastro di cernita in piano

(Chianchia.it)

http://show.chianchia.it/index.php?id_product=60&controller=product

Alle

Op aanvraag

N.v.t.

2.5x0.6x0.7 m

Nastro di cernita in piano

Referenties

 • Vincent Turkelboom, persoonlijke communicatie, maart-april 2022
 • Rieky en Harm Tuenter, persoonlijke communicatie, april 2022
 • Chianchia.it, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • AMB-Rousset.com, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • Feucht-Obsttechnik.de, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • Food-machines.org, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • Nuttechnology.com, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • Nutmec.com, persoonlijke communicatie, februari-maart 2022
 • Veld4, persoonlijke communicatie, februari-april 2022
 • Crawford, M. (2016). ISBN:9780857843937 How to grow your own nuts.
 • Wertheim, S. J. B. & Baltissen, A. H. M. C. T. (2020). ISBN:9789082231540 De teelt van hazelnoten.
 • Oosterbaan, A. (2015). ISBN:9789462330672 Walnoot+, een boom voor iedereen.