Projectnieuws Teelt van oliepompoen in de boomstrook

19/07/2022
Oliepompoenteelt onder en langs de bomen op een agroforestry-perceel
Oliepompoenteelt onder en langs de bomen op een agroforestry-perceel

Op het agroforestryperceel te Herent wordt de haalbaarheid van het telen van een extra landbouwgewas in een boomstrook bekeken. In het teeltseizoen 2022 waren we aan de slag met oliepompoen.

Auteurs: Rutger Tallieu (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)

Aanleg en opvolging

De breedste boomstrook op het boslandbouwperceel te Herent is 5m breed. Centraal in deze strook staan afwisselend wintereiken en populieren, aangeplant in november 2020 en januari 2021 in plantgoedformaat hoogstam 8-10cm (stamomtrek op 1m hoogte). Gezien deze recente aanplant is de schaduwworp in de boomstrook nog relatief beperkt.

Dit voorjaar werd in 4 evenwijdige rijen (tussenafstand 90cm) oliepompoen gezaaid (afstand in de rij 70cm). Er werd gezaaid aan 2 zaden per plantgat en meteen hierna werd een net gespannen om de zaden en opkomende kiemplantjes te beschermen.

Bomenrij

Na het verwijderen van het net, werden miscanthussnippers aangebracht tussen de planten.

Net verwijderd

Dit betreft niet zozeer een wetenschappelijke proef maar is vooral bedoeld om ervaringen en knelpunten te beschrijven en zo een beeld te schetsen van de haalbaarheid om een extra landbouwgewas te telen in een boomstrook. Zo zien we bijvoorbeeld dat de pompoenplanten momenteel zeer sterk groeien en we die regelmatig zullen moeten inkorten om te voorkomen dat de planten in het naastliggend akkerbouwgewas of aangrenzend perceel gaan ranken.

Teelt van oliepompoen

Oliepompoenen worden geteeld voor de pitten en niet voor het vruchtvlees. Ze produceren naaktzadige pitten die meteen kunnen worden vermarkt of geperst tot olie. De zaden hebben een hoog olie- en eiwitgehalte. In Oostenrijk worden ze al langer geteeld, momenteel worden de teelt getest in Vlaamse omgevingscondities waarbij zowel aandacht is voor verschillende variƫteiten als onderzoek naar de meest geschikte teeltpraktijken.