Algemeen Systeemanalyse van koolstoflandbouwregelingen (carbon farming schemes) in Vlaanderen

15/02/2023


In heel Europa zijn de afgelopen tien jaar talrijke koolstoflandbouwregelingen ontwikkeld, variërend van eenvoudige tot meer uitgewerkte regelingen. Recentelijk worden in toenemende mate regelingen voor de landbouwsector ontwikkeld, waarbij projecten gericht zijn op koolstofverwijdering (koolstofvastlegging) in landbouwgronden en houtige landschapselementen, en op verminderde en/of vermeden emissies op bedrijfsniveau. Deze projectresultaten, met een aanzienlijk potentieel voor klimaatmitigatie en -adaptatie, kunnen worden gerealiseerd door het beheer van de landbouwbedrijven te wijzigen, meer bepaald door de toepassing van "koolstoflandbouwpraktijken".

Ondanks de talrijke initiatieven op het gebied van koolstoflandbouw bestaat er nog geen regelgevingskader en bijgevolg kunnen de koolstofkredieten of -certificaten van wisselende kwaliteit zijn. Daarom heeft ILVO in het LIFE CarbonCounts-project (LIFE20 PRE/BE/019) onderzocht welke koolstoflandbouwregelingen haalbaar, betrouwbaar en kostenefficiënt kunnen zijn voor Vlaanderen. Vlaanderen is een sterk verstedelijkte regio, waar de landbouwsector ongeveer 50% van de open ruimte vertegenwoordigt en die wordt gekenmerkt door middelgrote landbouwbedrijven in vergelijking met andere EU-landen.

We hebben gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksaanpak: het houden van diepte-interviews met belanghebbenden met verschillende professionele achtergronden, het organiseren van twee workshops met beleidsstakeholders, en een uitgebreide evaluatie van koolstoflandbouwregelingen in België (bv. Claire, Soil Capital), onze buurlanden (bv. Label Bas Carbone, Stichting Nationale Koolstofmarkt, Woodland Carbon Code...) en internationaal (bv. Verified Carbon Standard, Gold Standard).

bouwvoor koolstofKlik hier voor het volledige rapport.