Inspirerend verhaal | Video PDPO project ‘Loslopend Vee’: experimenteren met virtuele begrenzing voor grazers

04/08/2022

Sinds 2020 wordt in kader van het PDPO project ‘Loslopend Vee’ geëxperimenteerd met virtuele begrenzing voor grazers. Koeien, schapen, geiten en paarden kregen een gloednieuwe technologie om hun nek gebonden waarmee omheiningen niet meer nodig zouden zijn. Als een dier dichtbij de ingestelde virtuele grens komt gaat een geluidssignaal af waarmee de dieren terugkeren op hun passen. Doen ze dat niet dan krijgen ze een zwakke elektrische schok.

De technologie kan gebruikt wordt om efficiënt om te weiden, maar biedt ook binnen een agroforestry-context veel kansen. Als de technologie voldoende op punt staat, zouden jonge aanplanten op die manier zonder extra veebescherming kunnen bestaan. Op hete dagen zouden zo ook bepaalde zones met meer schaduw tijdelijk toegankelijk kunnen gemaakt worden. Wanneer de boomcomponent bijna oogstklaar is, kan er bovendien voor gezorgd worden dat het vee niet in de zones nabij de bomen kan om contaminatie van vruchten of noten met mest te vermijden. Zo zijn er vast nog meer ideeëen relevant voor elke specifieke situatie.

Meer weten?

Ook interessant