Mededeling In kaart brengen van de ondergrondse schimmelnetwerken op uw terrein

15/06/2023

Het staat vast dat er een symbiotische relatie bestaat tussen de wortels van vaatplanten en de ondergrondse schimmelnetwerken. Deze samenwerking met wederzijdse voordelen gebeurt via mycorrhizale schimmels (letterlijk: mycos = schimmel en riza = wortel).

Door deze samenwerking hebben de vaatplanten toegang tot een ondergrondse water- en voedselopslag die via de schimmelnetwerken wordt verdeeld. Hierdoor kan verwacht worden dat de planten meer droogtebestendig worden, en hun behoefte aan bovengrondse bewatering en meststoffen sterk gereduceerd wordt.

Er bestaan echter verschillende soorten van mycorrhizale velden die gunstig samenwerken met specifieke soorten van planten en dus andere soorten van planten zullen tegenwerken. Om uw gewassen aan te sluiten op het juiste ondergrondse schimmelnetwerk , kan u de bestaande mycorrhizale velden op uw terrein in kaart laten brengen.

Door deze eenmalige investering weet u welke gewassen u best waar plant zodat ze op een natuurlijke manier ondergronds van water en voeding worden voorzien. Desgewenst is het ook mogelijk om uw bestaande mycorrhizale velden positief te beïnvloeden door het inplanten van specifieke gildes van bomen.

Het bepalen van uw ondergrondse schimmelnetwerken kan vanop afstand of op afspraak bij Tom Buys van Jaarhof De Broederie voor een vaste prijs van 250 euro per hectare. Via een luchtfoto van uw terrein, de reeds aanwezige boomsoorten en gewassen, worden de verschillende ondergrondse velden in kaart gebracht.

Voor meer specifiek advies op maat (afstemmen van de mycorrhizale velden op uw gewassen) is er een bezoek aan het terrein vereist (400 euro per hectare).

Voor een afspraak mailt u naar debroederie@gmail.com.

Tom Buys, Jaarhof De Broederie, Theo Andriesstraat 103, 2870 Liezele