Inspirerend verhaal | Podcast | Toepassers aan het woord In gesprek met Jos Willemsen over syntropische agroforestry - Deel 3

10/06/2024

Derde episode, opgenomen in februari 2024

We bespraken hoe je met syntropie een economisch groeimodel vormgeeft zowel op korte als langere termijn en hoe je op bestaande gangbare bedrijven elementen van syntropie in kan brengen. We staan ook stil bij de techniek van enten om de bestaande groeikracht in ecosystemen optimaal aan te wenden voor voedselproductie. En tot slot hadden we het over hoe syntropie water opnieuw door de fijnste haarvaten van het landschap wil doen stromen en hoe we door in te grijpen in vegetatiestructuur, met vortexen water kunnen uitnodigen in het landschap.

Luister op Spotify