Nieuws Hoe ziet de notenteelt in Vlaanderen er uit, een kleine bevraging.

15/12/2021Heeft u ook al nagedacht over één of meerdere van volgende vragen?

  • 'Wat is het totale notenareaal in Vlaanderen?'
  • 'Hoe zal de producatie aan noten toenemen in de toekomst?'
  • 'Hoe oud is de gemiddelde boomgaard in Vlaanderen?'
  • 'Wat is de instapkost om een notenboomgaard aan te leggen?'

Wij, vanuit het consortium agroforestry Vlaanderen, wel! Daar de notenteelt in Vlaanderen nog in volle ontwikkeling is en deze nog maar beperkt gedocumenteerd werd, vragen we uw medewerking aan ons onderzoek. We voeren een bevraging uit bij notentelers (en in volgende fase ook verwerkers, groothandel, ...) om de huidige en toekomstige notenteelt in Vlaanderen in beeld te kunnen brengen. Het invullen van de bevraging neemt 10 à 30 minuten in, maar helpt ons onderzoek een heel stuk vooruit!


Voor de volledige uitleg en de bevraging verwijzen wij u graag door naar één van volgende links:


Omdat we niet alle notentelers kunnen bereiken, willen we vragen om deze bevraging indien mogelijk verder te verspreiden.


Meer info:

Martijn Taelman | Stagair ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
Martijn.taelman@ugent.be