Informatiefiche Agroforestry en vergroening

17/02/2021

Komt agroforestry in aanmerking voor ecologisch aandachtsgebied, en wat zijn de voorwaarden? Telt agroforestry op blijvend grasland mee als ecologisch aandachtsgebied?

Bij de maatregel ecologisch aandachtsgebied wordt uitgegaan van de oppervlakte bouwland. Dit is de totale subsidiabele oppervlakte min de oppervlakte voor blijvend grasland en blijvende teelten, en kan teruggevonden worden in de verzamelaanvraag (onder de rubriek ‘vergroening’).

Wanneer uw bedrijf meer dan 15 hectare bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel ecologisch aandachtsgebied (er zijn twee uitzonderingen, zie de informatiefiches waarnaar onderaan verwezen wordt). Dit houdt in dat een areaal, dat minstens gelijk is aan 5% van het areaal bouwland, ingericht moet worden als ecologisch aandachtsgebied. Verschillende types aandachtsgebied kunnen in Vlaanderen meegeteld worden. Een ervan is agroforestry. Twee voorwaarden zijn dan geldig:

  • Het betreft subsidiabele bouwlandarealen waarop u aan boslandbouw doet met de agroforestry-aanplantsubsidie;
  • U moet het betrokken perceel minstens van 21/04 tot en met 31/12 in eigen gebruik hebben.

Agroforestry op bouwland

Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied zal meetellen, moet een wegingsfactor toegepast worden. Voor agroforestry is deze wegingsfactor gelijk aan 1, wat betekent dat 1 m² agroforestry (op bouwland) meetelt als 1 m² ecologisch aandachtsgebied.

Agroforestry op weiland

Agroforestry kan op blijvend grasland aangelegd worden met de aanplantsubsidie, maar het perceel telt dan niet mee als ecologisch aandachtsgebied, vermits het geen bouwland-areaal betreft.
Indien het geen ‘ecologisch kwetsbaar blijvend grasland’ (EKBG; terug te vinden in de verzamelaanvraag op het e-loket) betreft, kan het perceel omgevormd worden tot bouwland. Op die manier kan het perceel, als agroforestry aangelegd wordt met de aanplantsubsidie, wel meetellen als ecologisch aandachtsgebied (met een wegingsfactor gelijk aan 1). Echter, er moet voor gezorgd worden dat het areaal blijvend grasland behouden blijft. Elders binnen het bedrijf moet er dus een compensatie gebeuren voor het gescheurde perceel, met een nieuw perceel blijvend grasland.

Meer info?

Informatiefiches omtrent ecologisch aandachtsgebied en blijvend grasland zijn beschikbaar via http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches