Nieuws | Mededeling Aanplantsubsidie boslandbouw mogelijk tot 17 september

20/07/2021

Ben je geïnteresseerd om aan boslandbouw of agroforestry te beginnen? Kijk dan niet langer de kat uit de boom want het aanvragen van een aanplantsubsidie voor boslandbouw in het najaar 2021-voorjaar 2022 kan vanaf 30 juli tot uiterlijk 17 september 2021. Inschrijven voor deze subsidie die tot 80% van de aanplantkosten vergoedt, gaat via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Heb je vragen, kunnen we je helpen bij het opmaken van je agroforestry plannen of je subsidieaanvraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Consortium Agroforestry Vlaanderen.

Aanplant door telers

Subsidiebedrag

Maximaal tachtig procent van de aanplantkosten (exclusief btw) wordt terugbetaald. De kosten die hiervoor in aanmerkingen komen, zijn de aankoopkosten voor de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, verstevigen en beschermen van de bomen en ten slotte de aankoopkosten voor verstevigings- en beschermingsmateriaal van de bomen. Deze kosten moet je kunnen aantonen met facturen en betalingsbewijzen en ze moeten betrekking hebben op de bomen na goedkeuring van de inschrijving. Indien je zelf de plantwerkzaamheden uitvoert, krijg je een forfaitair bedrag van tweehonderd euro per hectare uitbetaald.

Voorwaarden

Om van de aanplantsubsidie te kunnen genieten moet je eigenaar of gebruiker zijn van een landbouwperceel, groter dan een halve hectare, gelegen in het Vlaamse gewest. Het boslandbouwperceel moet huidig jaar en voorafgaand jaar in landbouwgebruik geweest zijn. Op het perceel mag je tussen de dertig en tweehonderd bomen per hectare aanplanten en deze bomen moeten homogeen over het perceel verspreid zijn. Opgelet, een aantal bomen komen niet in aanmerking voor de subsidie: laagstamfruitbomen, halfstamfruitbomen, naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia. Ook erfbeplanting komt niet in aanmerking.

Bijkomende voorwaarden zijn dat je de aangeplante bomen minstens tien jaar behoudt en je afgestorven bomen binnen de twee jaar vervangt. Tussen de bomen pas je ook tien jaar lang een landbouwteelt toe die je jaarlijks in je verzamelaanvraag als hoofdteelt aangeeft.

Vergroening

Percelen waarop een boslandbouwsysteem wordt aangeplant in het kader van deze aanplantsubsidie zijn subsidiabel voor de betalingsrechten (directe inkomenssteun) als er niet meer dan honderd bomen per hectare op staan. Wanneer je het boslandbouwsysteem aanlegt op (akker)bouwland (en dus niet op blijvend grasland) kan je deze percelen ook in rekening brengen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor de vergroeningsvereisten van de directe inkomenssteun. Dit geldt ook voor boslandbouwsystemen die je vóór 2014 hebt aangelegd met PDPO-II-steun.

Stappenplan

De subsidie aanvragen gebeurt in twee stappen, namelijk een inschrijving voor de aanplant en een betalingsaanvraag na de aanplant. Inschrijvingen voor de aanplant in het najaar 2021 tot in het voorjaar 2022 kan je indienen vanaf 30 juli tot en met 17 september 2021 via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Bij inschrijving geef je aan op welk perceel de bomen aangeplant gaan worden, welke boomsoorten er gebruikt gaan worden en het aantal bomen per soort. Ook een kostenraming voor de aanplant van de bomen moet toegevoegd worden. Alle inschrijvingen worden gerangschikt op basis van het type bomen en de variatie aan boomsoorten op het boslandbouwperceel. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan inheemse en multifunctionele bomen. Enkel steunaanvragen die een minimale doelmatigheidsscore behalen, komen in aanmerking voor de subsidie. Departement Landbouw en Visserij bepaalt op basis van alle ontvangen inschrijving het subsidiepercentage. Uiterlijk op 15 oktober 2021 ontvang je een goed- of afkeuring van uw inschrijving en het subsidiepercentage.

Na goedkeuring van je inschrijving en na de aanplant doe je een betalingsaanvraag via je verzamelaanvraag 2021. De facturen en betalingsbewijzen bezorg je vóór 30 juni 2022. Het departement Landbouw en Visserij betaalt de subsidie in één keer uit, nadat het alle controles uitgevoerd heeft.

Klik hier voor meer info over de subsidie

Of ga naar de pagina van het Departement Landbouw en Visserij

Heb je vragen, kunnen we je helpen bij het opmaken van je agroforestry plannen of je subsidieaanvraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Consortium Agroforestry Vlaanderen. Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier bedrijfsbegeleiding op www.agroforestryvlaanderen.be.