Activiteit 7e Europese Agroforestry Conferentie in Brno - Take home messages en vertegenwoordiging Agroforestry Vlaanderen

03/06/2024

"Agroforestry is the result of farmers growing trees for the reasons they want" (Rowan Reid)

Van 28 tot en met 31 mei vond in Brno (Tsjechië) de 7e Europese Agroforestry conferentie plaats. Met bijna 400 deelnemers uit 43 landen werd een breed scala aan onderzoek, praktijkervaringen en beleidswerk voorgesteld.

Veel van de voorgestelde studies versterkten het wetenschappelijke bewijs voor de vele voordelen van agroforestry op vlak landbouweconomie, rurale landschappen, bodemgezondheid, biodiversiteit en klimaatmitigatie en -adaptatie. Het wetenschappelijk bewijs dat tijdens opeenvolgende Europese conferenties werd gepresenteerd, heeft EURAF in staat gesteld om een reeks beleidsnota's op te stellen voor elk van deze zes cruciale duurzaamheidsgebieden.

De belangrijke conclusies van alle inspirerende gesprekken, workshops en presentaties tijdens het EURAF2024 congres, werden gebundeld in de "Brno Declaration". In die verklaring wordt onder meer gewezen op het overweldigende bewijs dat regelgevende beperkingen de vrijheid die boeren nodig hebben om hun praktijken aan te passen aan hun lokale context, drastisch limiteren. En die vrijheid om te ondernemen en te dromen is cruciaal, zo pleitte ook Rowan Reid: we komen er niet met "experts-off-the-shelf" opties maar moeten starten vanuit de toepasser zelf en dan gaan ontwerpen. Ondersteuning en begeleiding gaat niet over wat iemand moet gaan doen, maar wel over hoe het vooropgestelde doel bereikt kan worden.

De verklaring bevat een oproep aan beleidsmakers - op het niveau van de EU en de lidstaten - om het enorme potentieel van agroforestry te erkennen en de bevordering en ondersteuning van boslandbouwsystemen op te nemen in hun nationale landbouw-, milieu- en klimaatplannen.

Lees hier ook het officiële persbericht naar aanleiding van het congres.

EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto

Er was een stevige Belgische delegatie aanwezig, met deelnemers van onder meer ILVO, Inagro, UGent, Wervel, Fruitdas en AWAF. Deze groep had een actieve rol als lid van de Scientific Committee (ILVO), en bracht verschillende presentaties en workshops.

Een overzicht van (en link naar) de presentaties vind je hier terug:

- Bert Reubens - Eerste inzichten uit een artificiële schaduwexperiment

- Paul Pardon - CARAT: de "carbon agroforestry tool"

- Sarah Carton - INTACT: de "interactieve agroforestry kosten-baten tool"

- Sarah Carton - Agroforestry lesmodules via de e-academy

- Marlinde Koopmans - Het gebruik van participatieve methodes om agroforestry te promoten

- Helena Tavernier - Kan agroforestry een aantrekkelijke factor zijn voor CSA leden?

- Tom De Swaef - Het modelleren van licht in agroforestry systemen

- Lieke Moereels en Isabelle van der Zanden - Soil biodiversity in temperate food forests - A multi-taxon approach

EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto EURAF foto