Event Infoavond ‘Schaduwgroen in veeweiden’

rundvee melkvee schaduw weide boom

Tijdens de hittegolven van de voorbije jaren werd de nood aan beschutting voor runderen en andere begrazingsdieren extra duidelijk. Op vele plaatsen zochten de koeien, schapen en paarden de schaduw op. Regionaal Landschap Zuid-Hageland start daarom een project op om extra bomen en struiken in veeweides aan te planten.

Tijdens de infoavond zal Joachim Lambrechts het project Schaduwgroen in veeweiden introduceren.

Daarnaast zal Jolien Bracke (ILVO) zal de resultaten van het project Weidescherm presenteren en zal Fien Vandekerckhove (Bodemkundige Dienst van België) een toelichting geven bij de ontwikkeling van een nieuwe module voor de Agroforestry Planner die zich toespitst op de integratie van bomen en/of struiken op de weide.

Tot slot geven Joachim Lambrechts (RLZH) en Sven Jardin (VLM) een overzicht van de concrete opties voor de regio Zuid-Hageland.