Event Demomoment schaduw- en voedergroen in rundveeweides

Koeien genieten van schaduw

Op vrijdagnamiddag 21 juni staan de deuren van landbouwbedrijven De Vaerendriesch en Melkerhei open voor een demo-moment over 'schaduw- en voederbomen in rundveeweides'.

Diverse terreinrealisaties met aanplant van schaduwboom tot voederheg maar ook inzaai van diverse mengsels gras-klaver-kruiden worden getoond en toegelicht.

Doelgroep van het demo-moment zijn landbouwers - in het bijzonder rundveehouders - en anderen professioneel actief in de landbouw en agro-ecologie.

De activiteit is een organisatie van Regionaal Landschap Zuid-Hageland en vormt het slotmoment van de projecten ‘Schaduwbomen in veeweiden’, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en ‘(Bio)divers rantsoen voor runderen’, met de steun van de Vlaamse overheid.

Deelname is gratis

Meer info en inschrijven uiterlijk 19 juni via https://www.rlzh.be/agenda/demo-schaduwbomen

Programma