Search results for Keten

Events

PhD verdediging Florence Baert

Darmbacteriën die korte ketenvetzuren produceren en de korte ketenvetzuren zelf zijn minder aanwezig bij Parkinson, wat een mogelijke rol zou kunnen spelen bij ontsteking en symptomen. Voeding heeft echter een grote impact op de darmbacteriën en zou de samenstelling ervan kunnen wijzigen, met een mogelijk effect op symptomen.

varkensloket.be

salmonella in de varkensproductieketen

Studiedag 'Salmonella in de varkensproductieketen' (2013) ILVO, CODA, Flanders’ Food en Lanupro organiseerden op 3 december 2013 een studiedag waarbij een update werd gegeven over de Salmonella pathogenese, het surveillance programma, de diagnostiek en hygiënemaatregelen.

pluimveeloket.be

Artikel Campylobacterbestrijding

In eerste instantie werden melkzuurbacteriën, middellange ketenvetzuren, essentiële oliën en bepaalde componenten uit look, prei, kaneel, getest op hun anti-Campylobacter activiteit. Dit werd uitgevoerd in een simulatiemodel van de ceca van de kip, waarbij de pH, redox, temperatuur en microbiële samenstelling van de ceca werd gesimuleerd.

varkensloket.be

Biologische varkenshouderij

Opwww.bioforumvlaanderen.bevindt u informatie terug over het project'Bio zoekt Keten'. Bio zoekt Keten heeft als doel de ketenontwikkeling (afzet van uw producten) binnen de biosector te optimaliseren. Algemeen Bio-alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie.

klimrekproject.be

Over Klimrek

De berekening steunt op risicomodellen waarbij de onzekerheid stijgt verder in deze 'oorzaak-gevolg' keten. Wat is het verschil met de ecologische (koolstof)voetafdruk ('carbon footprint')? LCA berekent de milieu-impact in verschillende impactcategorieën (o.a. klimaatverandering, eutrofiëring, verzuring, toxiciteit, etc.)

rundveeloket.be

Veestapel

Omdat landbouw een schakel vormt in een hele keten van sectoren, brengen we het agrobusinesscomplex en de volledige keten in beeld.

pluimveeloket.be

Concepten

Via een bottom-up approach wordt vanuit de producenten gewerkt met oog op een ketenontwikkeling die meerwaarde biedt voor elke ketenpartij.

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

Door reststromen van de ene keten als grondstof in de andere te gebruiken, wordt de biomassa beter benut. In zo’n circulair landbouwsysteem (kringlooplandbouw) worden plantaardige en dierlijke productieketens slim aan elkaar gekoppeld. In de praktijk kunnen reststromen uit de groenteproductie bijvoorbeeld als voeder dienen voor rundvee.