Search results for Ecosysteem

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Burgers waarderen het welzijn voor de koeien en de ecosysteemdiensten die beweiding oplevert voor mens en milieu. Boeren kiezen voor deze traditionele vorm van rundveehouderij voor een betere diergezondheid, ruwvoerbenutting of melkkwaliteit, ... Beweiding draagt ook vaak positief bij aan de rendabiliteit van het bedrijf.

llaebio.be

Systeemaanpak

.), het ecosysteem (bodem, water en lucht) en de natuur (biodiversiteit: functionele, neutrale en schadelijke organismen). Systeemdenken wil een overzicht van het geheel behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke elementen.

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Als een set van principes en praktijken is het gebaseerd op duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, lokale kennis van landbouwers, gebruik van biodiversiteit voor het voorzien van ecosysteemdiensten en meer veerkracht.

Dossiers

Soil health

Een gezonde bodem heeft het vermogen om te functioneren als een levend ecosysteem en planten, dieren en mensen in stand te houden.