Verslagen, studiedagen en excursies

Driedaagse excursie groenteteelt en agroforestry 12-14 sep 2017 in UK

Gezien de groeiende interesse in de toepassing van agroforestry en de vele vragen hoe dit in te passen in met name groenteteelt, organiseerde het Consortium Agroforestry Vlaanderen op 12, 13 en 14 september ‘17 een excursie naar Engeland. Niet minder dan 50 geïnteresseerden namen deel om in Engeland een kijkje te nemen hoe men er met agroforestry aan de slag gaat. De groep deelnemers was heel divers: landbouwers, aspirant-landbouwers, studenten, adviseurs en onderzoekers namen deel en dit zowel vanuit België als Nederland. We bezochten vijf sites, waarbij vaak (agroforestry in) groenteteelt centraal stond, maar waarbij er ook aandacht was voor notenteelt en voedselbos. Het voedselbos en de notenaanplant, gelegen in Dartington, werden eerst bezocht. Deze percelen worden beheerd door de Agroforestry Research Trust geleid door Martin Crawford (https://www.agroforestry.co.uk/). Nadien werd Shillingford Organics bezocht, een biologisch bedrijf in de omgeving van Exeter dat wordt geleid door Martin Bragg. Ook de Duchy Home Farm stond op het programma, een landbouwbedrijf in Tetbury binnen “the Duchy of Cornwall”, waarvan het beheer van nabij opgevolgd wordt door Prins Charles (http://duchyofcornwall.org/home-farm.html). Tenslotte bezochten we Tolhurst Organic in Whitechurch-on-Thames, een biologisch bedrijf onder leiding van Iain Tolhurst. Hier kregen we een mooi voorbeeld van hoe men groenten kan telen zonder dierlijk input (www.tolhurstorganic.co.uk).

Lees hier het volledige verslag van de excursie
Bekijk hier de foto's

Read the full report of the Agroforestry Excursion in the UK

Tweedaagse excursie notenteelt 12 en 13 mei 2016 in Nederland

excursie notenteelt

Sinds de start van de boslandbouwsubsidie in 2011 blijkt er een groeiende interesse voor notenteelt in Vlaanderen. Echter praktijkervaring en voorbeeldbedrijven in Vlaanderen zijn erg beperkt. Om die reden werd op 12 en 13 mei een excursie georganiseerd naar onze noorderburen in Nederland.
Er werden verschillende pionierbedrijven bezocht waar we van de bedrijfsleiders een realistisch beeld kregen van de mogelijkheden en problemen die ze ervaren en hoe ze hiermee omgaan.

De excursie was vooral bedoeld voor landbouwers met interesse in notenteelt en starters in agroforestry die notenbomen aanplantten of dat overwegen. Met ruim 30 deelnemers, waarvan ruim de helft (toekomstige) landbouwers, verwerkers van noten, maar ook adviseurs en lesgevers bleek de interesse groot.

Wat we vooral onthouden van de bezoeken is dat rassenkeuze enorm belangrijk is en dat meer uitvoering praktijkonderzoek hieromtrent absoluut noodzakelijk is wil men komen tot een rendabele notenteelt. Alhoewel er wel al enige praktijkervaring is met het aanplant, oogst, het drogen en verwerken en de afzet van de noten blijft het voor een stuk experimenteren en improviseren. Ten slotte bleek dat voor het telen van noten ook heel wat geduld nodig is. Zeker bij walnoten duurt het tot 10 jaar vooraleer de bomen in productie komen. Om die reden is het dan ook moeilijk om hier een hoofdinkomen uit te halen. Je kan je dus maar beter bewust zijn van deze lange termijn en de noten daarom meenemen als onderdeel van een ruimer teeltplan op je bedrijf.

Lees het volledige verslag van de tweedaagse excursie.

© .