Verslagen, studiedagen en excursies

Slotevent 23/10/2019

Voormiddag

Namiddag

  • Workshop reeks 2:

De presentaties kunnen op aanvraag in origineel formaat verstuurd worden.

 

Driedaagse excursie agroforestry in Noord-Frankrijk 17-19 sept 2018

Agroforestry wordt meer en meer naar voor geschoven als een systeem dat landbouw gezonder, robuuster, natuurvriendelijker en bovendien rendabeler kan maken. De frequentere en langdurige extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering doen de interesse in agroforestry voelbaar groeien. Uit het lopende Europees project AFINET blijkt dat er onder diverse actoren over heel Europa veel vragen opspelen rond de technische en economische aspecten van agroforestry. Om een antwoord te helpen geven op deze vele vragen, organiseerde het Consortium Agroforestry Vlaanderen (actief binnen AFINET) in samenwerking met AGROOF op 17, 18 en 19 september een excursie doorheen Noord-Frankrijk. Ruim 30 geïnteresseerden uit België, Nederland en Frankrijk schreven zich in. De groep bestond uit een gezonde mix van landbouwers, aspirant-landbouwers, onderzoekers, studenten en adviseurs, wat op voorhand al veel interessante dialogen voorspelde. We bezochten zeven sites waarbij meer dan eens de focus lag op de productie van hout in agroforestry, gaande van kwaliteitshout, over hakhout voor energieproductie, tot gebruik als houtsnippers in stallen. Ook het bocage landschap van het natuurpark Avesnois met ook talloze hoogstam fruitboomgaarden, bleek een bron van inspiratie te zijn voor onze reisgenoten. Antoine Marin van AGROOF leidde ons vakkundig en gedreven van de ene site naar de andere waar we agroforestry aan het werk konden zien, en dit zowel op landbouwbedrijven als bij landbouwscholen.

Lees hier het volledige verslag van de excursie

Read the full report of the Agroforestry excursion in the north of France

Driedaagse excursie groenteteelt en agroforestry 12-14 sep 2017 in UK

Gezien de groeiende interesse in de toepassing van agroforestry en de vele vragen hoe dit in te passen in met name groenteteelt, organiseerde het Consortium Agroforestry Vlaanderen op 12, 13 en 14 september ‘17 een excursie naar Engeland. Niet minder dan 50 geïnteresseerden namen deel om in Engeland een kijkje te nemen hoe men er met agroforestry aan de slag gaat. De groep deelnemers was heel divers: landbouwers, aspirant-landbouwers, studenten, adviseurs en onderzoekers namen deel en dit zowel vanuit België als Nederland. We bezochten vijf sites, waarbij vaak (agroforestry in) groenteteelt centraal stond, maar waarbij er ook aandacht was voor notenteelt en voedselbos. Het voedselbos en de notenaanplant, gelegen in Dartington, werden eerst bezocht. Deze percelen worden beheerd door de Agroforestry Research Trust geleid door Martin Crawford (https://www.agroforestry.co.uk/). Nadien werd Shillingford Organics bezocht, een biologisch bedrijf in de omgeving van Exeter dat wordt geleid door Martin Bragg. Ook de Duchy Home Farm stond op het programma, een landbouwbedrijf in Tetbury binnen “the Duchy of Cornwall”, waarvan het beheer van nabij opgevolgd wordt door Prins Charles (http://duchyofcornwall.org/home-farm.html). Tenslotte bezochten we Tolhurst Organic in Whitechurch-on-Thames, een biologisch bedrijf onder leiding van Iain Tolhurst. Hier kregen we een mooi voorbeeld van hoe men groenten kan telen zonder dierlijk input (www.tolhurstorganic.co.uk).

Lees hier het volledige verslag van de excursie
Bekijk hier de foto's

Read the full report of the Agroforestry Excursion in the UK

 

Infoavond agroforestry 13 juni 2017 in Zepperen


 

Op 13 juni 2017 organiseerde het consortium "Agroforestry in Vlaanderen" in Zepperen (Sint-Truiden) een infoavond omtrent agroforestry. Naast de algemene principes van boslandbouw, de toelichting van het project "Agroforestry in Vlaanderen" en de uitleg rond wetgeving en subsidies, brachten we ook een bezoek aan de Natlandhoeve waar Jos De Clercq agroforestry toepast op zijn biologisch gemengd bedrijf met Limousin-runderen, akkerbouw en fruit.

Lees hier het verslag
Download hier de presentaties
Klik hier voor de foto's

 

 

Tweedaagse excursie notenteelt 12 en 13 mei 2016 in Nederland

excursie notenteelt

Sinds de start van de boslandbouwsubsidie in 2011 blijkt er een groeiende interesse voor notenteelt in Vlaanderen. Echter praktijkervaring en voorbeeldbedrijven in Vlaanderen zijn erg beperkt. Om die reden werd op 12 en 13 mei een excursie georganiseerd naar onze noorderburen in Nederland.
Er werden verschillende pionierbedrijven bezocht waar we van de bedrijfsleiders een realistisch beeld kregen van de mogelijkheden en problemen die ze ervaren en hoe ze hiermee omgaan.

De excursie was vooral bedoeld voor landbouwers met interesse in notenteelt en starters in agroforestry die notenbomen aanplantten of dat overwegen. Met ruim 30 deelnemers, waarvan ruim de helft (toekomstige) landbouwers, verwerkers van noten, maar ook adviseurs en lesgevers bleek de interesse groot.

Wat we vooral onthouden van de bezoeken is dat rassenkeuze enorm belangrijk is en dat meer uitvoering praktijkonderzoek hieromtrent absoluut noodzakelijk is wil men komen tot een rendabele notenteelt. Alhoewel er wel al enige praktijkervaring is met het aanplant, oogst, het drogen en verwerken en de afzet van de noten blijft het voor een stuk experimenteren en improviseren. Ten slotte bleek dat voor het telen van noten ook heel wat geduld nodig is. Zeker bij walnoten duurt het tot 10 jaar vooraleer de bomen in productie komen. Om die reden is het dan ook moeilijk om hier een hoofdinkomen uit te halen. Je kan je dus maar beter bewust zijn van deze lange termijn en de noten daarom meenemen als onderdeel van een ruimer teeltplan op je bedrijf.

Lees het volledige verslag van de tweedaagse excursie.

 

Paginaversie 24/10/2019

© .