Leden Consortium

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Pers

https://www.susanova.be/artikels/hoe-krijgen-we-agroforestry-van-de-grond-in-vlaanderen
Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

Er schuilt heel wat potentieel in agroforestry. Toch is de landbouwsector in Vlaanderen afwachtend. In haar doctoraat legt Lieve Borremans bloot welke barrières weggewerkt moeten worden en hoe we de opschaling van boslandbouw kunnen stimuleren. Biedt een Green Deal misschien soelaas? Lien Moris | 15 februari 2019www.mo.be
Een nieuwe naam voor een oude landbouwtechniek

Een van de proefstations van Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een kippenren. Op een boogscheut van de E40 tussen Wetteren en Gent scharrelen zo’n tweehonderd kippen in de volle grond tussen hazelaars, hakhoutbosjes en wilgen. Een zender registreert elke beweging van de dieren, van iedere kip weten de onderzoekers precies wat ze doet.Persinfo, regionaal nieuws
230 Bomen tegen erosie en wateroverlast

Louis-Marie Tennstedt runt een akkerbouwbedrijf in Vollezele met ongeveer 31 ha akkers, 6 ha weilanden en 12 ha bos en is daarbij ook een adept van Agroforestry. Dit is een concept van landgebruik waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. In die zin waren Louis-Marie, zijn echtgenote en hun schoonzoon Wouter vandaag aan de slag op één van hun velden langsheen de Grotestraat. Samen met leerlingen van de Ukkelse school Institut Montjoie en onder de auspiciën van de Koninklijke Bosbouw Maatschappij plantten zij er zo’n 230 bomen aan.Fruit, 31 januari 2018
Boekbespreking How to grow your own nuts

In september brachten we met de studiegroep Consortium Agroforestry Vlaanderen nog een bezoek aan het voedselbos en de boomgaarden van Martin Crawford in Dartington, Zuid-Engeland. Martin heeft zijn ervaringen ook neergeschreven in meerdere boeken. Vincent Turkelboom schreef een interessante bespreking van Martins boek "How to grow your own nuts". Het artikel verscheen in Fruit op 31 januari 2018.

Lees hier het artikel28/10/2016
Europese literatuurstudie zet agroforestry op verhoog
In een studie die gefinancierd werd door de Europese Unie hebben onderzoekers alle vergelijkende studies die de voorbije decennia verschenen over agroforestry of boslandbouw en gangbare landbouwsystemen verzameld en naast elkaar gelegd. Daaruit concluderen de onderzoekers dat agroforestry meer ecosysteemdiensten levert dan gangbare landbouwsystemen. Zo gaan er minder nutriënten verloren door bodemerosie en scoren de agroforestry-percelen hoger qua biodiversiteit.

Drietand 09/09/2016
Verslag tweedaagse excursie notenteelt in Nederland


Pleinchamp, 29 juli 2016
Agroforestry op 150 ha in Nièvre, Frankrijk

Twee jonge landbouwers hebben afgelopen winter 7500 bomen aangeplant op hun percelen. Het gaat om het grootste agroforestry-project in Frankrijk! Deze week realiseerden ze hun eerste oogsten. Verdict? De bomenrijen op het perceel stonden het gebruik van conventionele landbouwwerktuigen niet in de weg.
Vilt, 12 aug 2016
Agroforestry speelt een belangrijke rol in klimaatstrijd
Het aanplanten van bomen op landbouwland is een effectieve manier om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. In 2010 was 43 procent van het wereldwijde landbouwareaal voor minstens 10 procent bedekt met bomen, wat een stijging van twee procent is ten opzichte van het jaar 2000. De totale bedekkingsgraad met bomen steeg tussen 2000 en 2010 met 3,7 procent. In Brazilië, Indonesië en China steeg dat cijfer het sterkst. Argentinië, Myanmar en Sierra Leone kenden de sterkste dalingen.

Veeteeltvlees mei 2016
Agroforestrysysteem loont

Landbouw, bosbouw en natuur met elkaar verweven in plaats van scheiden levert 50% meer profijt.

In vlaanderen en Nederland is elke lap grond kostbaar. Een hoge productiviteit en ecologisch intensiveren zijn een must. Met 'agroforestry' zijn er efficiëntiewinsten te halen, zowel op korte als op lange termijnManagement & Techniek - 22 april 2016
De veelzijdigheid van agroforestry

Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij de aanplant van bomen en/of struiken op eenzelfde perceel gecombineerd wordt met akkerbouw of veeteelt. In dit dossier belichten we enkele concrete voorbeelden.Pagina 1 van 3Eerste   Vorige   [1]  2  3  Volgende   Laatste   

© .