Nieuwsberichten

28.08.2020 - The Regenerative Agroforestry Podcast

De podcast biedt, zo zeggen ze zelf, een hoogwaardige, diepgaande inhoud, zodat we samen regeneratieve agroforestry-systemen kunnen bouwen.De mogelijkheden van agroforestry worden er onderzocht, ervaringen gedeeld en verschillende strategieën, tools en technieken geanalyseerd.

 


Lees meer ...

28.08.2020 - Farming for climate

Farming for  Climate wil landbouwers ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologische landbouw. De vzw is op zoek naar landbouwers die bereid zijn om de stap naar agro-ecologische landbouw te maken. 

Lees meer ...

26.06.2020 - Klimaatbossenfonds en voorwaarden

In het klimaatbossenfonds verzamelt BOS+ geld van donateurs en sponsors om bosuitbreiding in Vlaanderen de nodige duw in de rug te geven. Omdat voedselbossen ook een waardevol deel kunnen zijn van het bosareaal is vanuit het klimaatbossenfonds financiële ondersteuning mogelijk. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn:

  • Het moet gaan om een terrein van minstens 0,5 hectare, dat heden nog niet bebost is;
  • De uiteindelijke kroonsluiting moet minimaal 30% zijn;
  • De nodige vergunningen moeten verleend kunnen worden.

Tot 80 procent van de aanplantkosten (met een plafond van € 25/boom en € 5650 per hectare) kunnen hierbij vergoed worden. Wanneer je interesse hebt in deze ondersteuning neem dan contact op met BOS+ (sander.vandaele@bosplus.be). Via die weg ontvang je dan ook het volledige overzicht van de voorwaarden en de procedure.


Lees meer ...

26.06.2020 - Tot 18 sep 2020 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen

Landbouwers die starten met agroforestry kunnen een eenmalige aanplantsubsidie (tot maximaal 80% van de gemaakte kosten, excl. BTW) ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor aanplant in het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021 is dit mogelijk tot en met 18 september 2020. 

De subsidie boslandbouw kan je aanvragen tot uiterlijk 18 september 2020. De subsidie financiert tot 80% van de aanlegkosten (incl. plantgoed, boombescherming en arbeid). De aanvraag indienen gebeurt via het e-loket.  Heb je vragen, aarzel dan niet ons te contacteren via info@agroforestryvlaanderen.be  


Lees meer ...

26.06.2020 - Online basiscursus agroforestry aangeboden door AGROOF

De Franse organisatie AGROOF, die sterk is in opleidingen rond agroforestry en agro ecologie, biedt tijdelijk aan om een online cursus agroforestry te volgen. Het gaat om een basisopleiding van ongeveer 7uur, verdeeld over 7 modules. De lessen worden weliswaar in het Frans gegeven, maar alles verloopt digitaal, dus deelnemers kunnen alles volgen op eigen tempo. Een voorsmaakje krijg je hier.  Indien we voldoende geïnteresseerden vinden, zouden we vanuit ILVO hierop willen intekenen en kunnen wij de kosten dragen. Voor de deelnemers zou er geen kost zijn. Bij interesse graag even dit formulier invullen, uiterlijk tegen 30 juni.


Lees meer ...

© .