Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

17.05.2018

Save the date, Excursie Agroforestry naar Frankrijk

Tussen 17 en 19 september organiseert het Consortium Agroforestry Vlaanderen een driedaagse excursie naar Noord-Frankrijk met focus op de productie van kwaliteitshout in agroforestry context, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa. Voor deze excursie werken we samen met AGROOF, een Frans studiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in agroforestry. Het programma ligt in grote lijnen vast. Hou volgende week zeker de website van Agroforestry Vlaanderen in het oog voor de definitieve agenda. Volgende week worden ook de inschrijvingen geopend. Vorige jaren waren de beschikbare plaatsen in een mum van tijd ingevuld. Er snel bij zijn is dus de boodschap.17.05.2018

Bomen voor veerkracht - bioboeren over agroforestry

Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om op die manier nieuwe producten en/of diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.14.05.2018

WUR Agroforestry Nieuwsbrief april '18 

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de recente activiteiten van de universiteit Wageningen op het gebied van agroforesrty. 

In deze nieuwsbrief:

-Eerste agroforestry proefveld van de WUR staat in de grond - 26 maart, WUR, Lelystad

-Agroforestry Meet-up - 4 april, Natuurpark Lelystad

-Symposium Fruitteelt vs Voedselbos - Fruittuin van West, Amsterdam19.04.2018

230 Bomen tegen erosie en wateroverlast

Louis-Marie Tennstedt runt een akkerbouwbedrijf in Vollezele met ongeveer 31 ha akkers, 6 ha weilanden en 12 ha bos en is daarbij ook een adept van Agroforestry. Dit is een concept van landgebruik waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. In die zin waren Louis-Marie, zijn echtgenote en hun schoonzoon Wouter vandaag aan de slag op één van hun velden langsheen de Grotestraat. Samen met leerlingen van de Ukkelse school Institut Montjoie en onder de auspiciën van de Koninklijke Bosbouw Maatschappij plantten zij er zo’n 230 bomen aan.20.03.2018

Betalingsaanvraag goedgekeurde subsidie boslandbouw

De campagne van de verzamelaanvraag is nu al even bezig. De landbouwers met een goedgekeurde inschrijving voor de aanplantsubsidie “boslandbouw” moeten nu dan ook hun betalingsaanvraag doen via het e-loket. Het Departement Landbouw & Visserij liet ons weten dat de voorbije jaren eventuele onjuistheden voornamelijk te wijten waren aan fouten in het aangevraagde bedrag dat de landbouwers moeten invullen. Dit moet de som zijn van alle gemaakte kosten (die in aanmerking komen voor de subsidie), exclusief btw. In onderstaand tekstje zijn een aantal aandachtspunten bij elkaar gezet.19.03.2018

Wetenschappelijke paper: Waarom wordt agroforestry tot op heden nog maar beperkt toegepast?

In januari 2018 verscheen in het internationale tijdschrift ‘Agricultural systems’ een wetenschappelijk artikel geschreven door doctoraatsstudente Lieve Borremans, verbonden aan ILVO en ULB. Het artikel analyseert agroforestry volgens een landbouwinnovatiesysteem perspectief. Op deze manier wil het verklaren waarom agroforestry tot op heden nog maar beperkt wordt toegepast, en wat er moet veranderen opdat het logischer en vanzelfsprekender wordt voor landbouwers om bomen aan te planten op hun bedrijf.16.03.2018

Boslandbouw krijgt aandacht op Radio 1

Hautekiet (een programma op Radio 1) laat in januari 18 mensen aan het woord die dit jaar een stap zetten in het onbekende, die dingen anders willen aanpakken in 2018. Lieven Bauwens wil komend jaar bewijzen dat er een duurzaam voedingssysteem bestaat dat kan bijdragen aan de omgeving in plaats van alleen maar te ontginnen. Ook Bert Reubens (ILVO) werd opgebeld om een korte toelichting te geven op de Radio.16.03.2018

Save the date, Excursie Agroforestry naar Frankrijk

Dit jaar organiseren we een excursie naar Frankrijk met focus op de productie van kwaliteitshout in agroforestry context. Het wordt een twee- of driedaagse in de week van 17 september. We zijn nog volop bezig met de organisatie en het definitieve programma met inschrijvingsformulier volgt nog, maar hou zeker een plekje open in je agenda als je graag mee komt.  12.03.2018

Infoavond Soiréé "les arbres en champs"

Op dinsdag 27 februari kwamen een honderd-tal mensen in Gembloux bijeen voor de infoavond "Les arbres en champs", een evenement georganiseerd door de AWAF in het kader van het Interregproject "Forêt Pro Bos". 09.03.2018

Euraf 2018 Conferentie NIJMEGEN - 28-31 mei 2018

  EURAF conferentie in Nijmegen 28-31 mei 2018.
Het is ditmaal niet zo ver dus zeker de moeite.

Klik hier voor het programma 


Pagina 7 van 13Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste   

© .