Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

10.02.2019

Bomen op het veld: goed zot? Seminarie agroforestry op Agriflanders

Die bomen staan toch in de weg? Bomen nemen toch licht, water en voedingsstoffen af van de gewassen? Mag ik die bomen dan wel kappen? Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Met die vragen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en enkele pionier-landbouwers organiseerde het consortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ op 10 januari 2019 een seminarie op Agriflanders.17.01.2019

Plattelandspret op bezoek bij ILVO rond boslandbouw07.01.2019

Agroforestry op Agriflanders20.12.2018

Onze eik

De eik is voor ons land een belangrijke boomsoort; in onze cultuur, in ons landschap, in onze bossen en in tuinen en parken. Hoe oud wordt een eik? Welke flora en fauna leven op en van eiken? Hoe gebruiken we hem in ons land? Hoe groeien jonge eiken? Hoe kun je een eikenbos aanleggen en verzorgen? Welke andere producten dan alleen hout levert het op? Misschien kan de eik ook betekenis hebben in combi met landbouw, bijvoorbeeld als leverancier van eikels voor varkens of misschien zelfs voor mensen?18.12.2018

De impact van agroforestry, de resultaten

Bomen op landbouwpercelen, oftewel agroforestry, bieden belangrijke ecosysteemdiensten in functie van klimaat, bodem en biodiversiteit, maar ze hebben een impact op de gewasopbrengst van aangrenzende percelen. Voor het eerst zijn er cijfers over die balans in functie van het type gewas en de soort en grootte van de bomen. Organische bodemkoolstof en nutriëntenbeschikbaarheid bleken hoger in de buurt van bomenrijen, en ook nuttige ongewervelden uit de groep van de detritivoren, die voor de afbraak van organisch materiaal zoals plantenresten zorgen, bleken talrijker. De effecten waren het sterkst dichtbij volgroeide bomenrijen. Ondanks een verminderde gewasopbrengst, vooral van aardappelen en maïs in de percelen, bleek de totale opbrengst aan biomassa binnen agroforestry-systemen hoger dan in systemen zonder bomenrijen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten, lees ook onze projectrapporten.18.12.2018

4de nieuwsbrief AFINET

In de vierde AFINET nieuwsbrief leest u meer over de 3e reeks bijeenkomsten van de RAINs (Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken), die in de negen AFINET partnerlanden plaatsvonden tussen juni en oktober 2018. In alle landen werden op deze netwerkbijeenkomsten intussen agroforestry noden en innovaties opgelijst en besproken, en deze worden nu al gebruikt als de 'basis' voor het bundelen en verder ontwikkelen van technische informatie.

Lees hier de nieuwsbrief10.12.2018

Alles wat je moet weten over de Tamme kastanje (Castanea sativa) op het kennisloket

De nieuwe fiche rond tamme kastanje is beschikbaar op de website van het Consortium Agroforestry Vlaanderen. De fiche maakt je weg wijs in de geschiedenis van de tamme kastanje in Europa, maar belangrijker hoe deze zijn plaats kan vinden in een agroforestry systeem en waar op moet worden gelet.

 10.12.2018

20-22 mei 2019 - Wereld Agroforestry Congres in Montpellier

 

Agroforestry speelt een sleutelrol bij de realisatie van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zo bepleiten alvast de organisatoren van het 4e “World Congress on Agroforestry”, dat in 2019 voor de eerste keer in Europa plaatsvindt, meer bepaald in Montpellier. Dit is een unieke gebeurtenis waarbij meer dan 1000 deelnemers uit ruim 100 landen wereldwijd hun kennis en ervaringen op vlak van boslandbouw zullen presenteren en bediscussiëren. Op drie dagen tijd worden in 30 sessies ruim 200 presentaties gegeven, 500 posters voorgesteld en 9 veldexcursies georganiseerd. Op die manier wordt gebouwd aan een wereldwijd netwerk waarin wetenschappers, beleidsmakers, landbouwers, studenten, bedrijven, NGO’s … samen bijdragen aan de vooruitgang op vlak van agroforestry onderzoek en toepassing.


 10.12.2018

Maar liefst 20 nieuwe boslandbouw dossiers goedgekeurd.

Ook dit jaar konden Vlaamse landbouwers een subsidieaanvraag boslandbouw indienen, en dit tot 21 september. Een recordaantal van twintig landbouwers vroeg deze subsidie aan, en voor het eerst werden ook alle dossiers goedgekeurd. Desalniettemin worden soms aandachtspunten meegegeven, wanneer de ingeschatte kostprijzen opmerkelijk hoog liggen, de densiteit net op de grenswaarde ligt of te groot plantsoen wordt gebruikt.10.12.2018

Bomen planten doe je nu!

Half november tot en met december is de periode bij uitstek om (loof)bomen te planten. Vooraleer de bomen in blad komen (vanaf april), krijgen de wortels nog een aantal maanden om hun weg te vinden naar het broodnodige water en nutriënten. Een goede soortenkeuze is allesbepalend. Fruitbomen, notelaars en veel andere soorten zullen niet gedijen op natte gronden en kastanjes, esdoorns en lindes zullen na enkele jaren zeer veel schaduw werpen. Deze en andere karakteristieken van soorten moeten in rekening gebracht worden bij het ontwerp van een agroforestrysysteem.Pagina 6 van 15Eerste   Vorige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

© .