Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

05.07.2019

Klimaatadaptieve landbouw 16 juli 2019

Workshop Boerenforum
16 juli 2019 om 10-16u
Bogaarden&Gooik

Integratie fruitteelt op landbouwbedrijf

Dubbeldoelkoeien 

Meer info klik hier

Info & inschrijving boerenforum@gmail.com - 0494 62 44 2503.06.2019

Uitnodiging Infoavond agroforestry 2019 in Waarschoot

Infoavond agroforestry: bomen voor veerkracht
Woensdag 10 juli 2019, 16u00-20u30
boomkwekerij Sylva, 't Hand 10, 9950 Waarschoot

Onthaal
Rondleiding op boomkwekerij Sylva
Broodjesmaaltijd
Presentaties:
Wat is agroforestry?
Toelichting kennisloket & dienstverlening
Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten
Napraten bij pot en pint

Deelname is gratis, inschrijven verplicht tegen 1 juli

Meer info: 09 272 26 76 - paul.pardon@ilvo.vlaanderen.be

Klik hier voor de uitnodiging in pdf07.05.2019

Land in zicht op bedrijf met agroforestry in Linter - 11 mei06.05.2019

Lidmaatschap EURAF 2019

EURAF is de Europese Agroforestry Federatie. Deze organisatie ijvert voor het promoten van agroforestry toepassing in gans Europa, via onderzoekswerk, beleidsadvisering, kennis- en informatieverspreiding, het stimuleren van internationale contacten, etc. Dit doet ze onder meer via een tweejaarlijks congres, een elektronische nieuwsbrief, systematische deelname aan belangrijke beleidsplatformen en deelname in onderzoeksprojecten. In België wordt EURAF vertegenwoordig door Bert Reubens (ILVO) en Olivier Baudry (AWAF). Meer info vind je hier http://www.eurafagroforestry.eu. Via deze weg nodigen wij u graag uit om lid te worden van EURAF of uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2019. Dat kan via deze link. 29.04.2019

Getuigenis van Hof Ter Meulen

Als landbouwers zijn Carl en Tessa voortdurend op zoek naar vernieuwing die hun landbouwvoering duurzamer maakt, maar steeds met voldoende aandacht voor de werkbaarheid en rendabiliteit. Sinds kort lopen de Mangalica varkens van Carl en Tessa in een agroforestry perceel vooraleer ze lokaal verkocht worden in hun eigen hoeveslagerij.

Lees hier de hele getuigenis26.04.2019

Nieuw op de website: AFINET Factsheets

Binnen het Europese project AFINET (Agroforestry Innovation Networks) worden “Factsheets” ontwikkeld. Dit zijn beknopte fiches, doorgaans twee pagina’s lang, waarin een bepaalde topic rond agroforestry op een bevattelijke manier toegelicht wordt. Vaak wordt vanuit deze fiches doorverwezen naar meer gedetailleerde literatuur voor wie meer wil weten. 26.04.2019

Wat kan de opschaling van agroforestry in Vlaanderen stimuleren?

De meerderheid van de Vlaamse landbouwers overweegt agroforestry op dit moment niet. Een gebrek aan zekerheid over rendabiliteit, inpasbaarheid, kennis en competenties maar ook een wat gebrekkig juridisch kader, weinig flexibele steunmaatregelen en het ontbreken van een breed draagvlak vanuit de landbouwsector staan opschaling in de weg. Om deze barrières weg te werken is een gezamenlijk engagement nodig van onderzoeksinstituten, overheden, middenveldorganisaties, (landbouw)bedrijven en consumenten. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Lieve Borremans. 14.03.2019

2e Masterclass "Voedselbossen: principes en mogelijkheden"

Binnenkort vindt de tweede masterclass “Voedselbossen: principes en mogelijkheden” plaats. Deze zal doorgaan op 25 april van 9u30 tot 16u30 bij Purfruit (Neerhoek 7, 8720 Oeselgem). Deze bestaat uit een voormiddaggedeelte waar algemene concepten en principes worden uitgelegd door Wouter van Eck (voedselbos Ketelbroek, NL) en een namiddaggedeelte waarbij tevens specifieke voorbeelden op terrein geïllustreerd worden door Bart van Parijs en Ben van Brumagne (Food Forest Design).
26.02.2019

Masterclasses agroforestry in Vlaanderen

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 201926.02.2019

Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

Er schuilt heel wat potentieel in agroforestry. Toch is de landbouwsector in Vlaanderen afwachtend. In haar doctoraat legt Lieve Borremans bloot welke barrières weggewerkt moeten worden en hoe we de opschaling van boslandbouw kunnen stimuleren. Biedt een Green Deal misschien soelaas? Lien Moris | 15 februari 2019Pagina 5 van 15Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

© .