Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

14.03.2019

2e Masterclass "Voedselbossen: principes en mogelijkheden"

Binnenkort vindt de tweede masterclass “Voedselbossen: principes en mogelijkheden” plaats. Deze zal doorgaan op 25 april van 9u30 tot 16u30 bij Purfruit (Neerhoek 7, 8720 Oeselgem). Deze bestaat uit een voormiddaggedeelte waar algemene concepten en principes worden uitgelegd door Wouter van Eck (voedselbos Ketelbroek, NL) en een namiddaggedeelte waarbij tevens specifieke voorbeelden op terrein geïllustreerd worden door Bart van Parijs en Ben van Brumagne (Food Forest Design).
26.02.2019

Masterclasses agroforestry in Vlaanderen

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 201926.02.2019

Hoe krijgen we agroforestry van de grond in Vlaanderen?

Er schuilt heel wat potentieel in agroforestry. Toch is de landbouwsector in Vlaanderen afwachtend. In haar doctoraat legt Lieve Borremans bloot welke barrières weggewerkt moeten worden en hoe we de opschaling van boslandbouw kunnen stimuleren. Biedt een Green Deal misschien soelaas? Lien Moris | 15 februari 201910.02.2019

Bomen op het veld: goed zot? Seminarie agroforestry op Agriflanders

Die bomen staan toch in de weg? Bomen nemen toch licht, water en voedingsstoffen af van de gewassen? Mag ik die bomen dan wel kappen? Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Met die vragen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en enkele pionier-landbouwers organiseerde het consortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ op 10 januari 2019 een seminarie op Agriflanders.17.01.2019

Plattelandspret op bezoek bij ILVO rond boslandbouw07.01.2019

Agroforestry op Agriflanders20.12.2018

Onze eik

De eik is voor ons land een belangrijke boomsoort; in onze cultuur, in ons landschap, in onze bossen en in tuinen en parken. Hoe oud wordt een eik? Welke flora en fauna leven op en van eiken? Hoe gebruiken we hem in ons land? Hoe groeien jonge eiken? Hoe kun je een eikenbos aanleggen en verzorgen? Welke andere producten dan alleen hout levert het op? Misschien kan de eik ook betekenis hebben in combi met landbouw, bijvoorbeeld als leverancier van eikels voor varkens of misschien zelfs voor mensen?18.12.2018

De impact van agroforestry, de resultaten

Bomen op landbouwpercelen, oftewel agroforestry, bieden belangrijke ecosysteemdiensten in functie van klimaat, bodem en biodiversiteit, maar ze hebben een impact op de gewasopbrengst van aangrenzende percelen. Voor het eerst zijn er cijfers over die balans in functie van het type gewas en de soort en grootte van de bomen. Organische bodemkoolstof en nutriëntenbeschikbaarheid bleken hoger in de buurt van bomenrijen, en ook nuttige ongewervelden uit de groep van de detritivoren, die voor de afbraak van organisch materiaal zoals plantenresten zorgen, bleken talrijker. De effecten waren het sterkst dichtbij volgroeide bomenrijen. Ondanks een verminderde gewasopbrengst, vooral van aardappelen en maïs in de percelen, bleek de totale opbrengst aan biomassa binnen agroforestry-systemen hoger dan in systemen zonder bomenrijen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten, lees ook onze projectrapporten.18.12.2018

4de nieuwsbrief AFINET

In de vierde AFINET nieuwsbrief leest u meer over de 3e reeks bijeenkomsten van de RAINs (Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken), die in de negen AFINET partnerlanden plaatsvonden tussen juni en oktober 2018. In alle landen werden op deze netwerkbijeenkomsten intussen agroforestry noden en innovaties opgelijst en besproken, en deze worden nu al gebruikt als de 'basis' voor het bundelen en verder ontwikkelen van technische informatie.

Lees hier de nieuwsbrief10.12.2018

Alles wat je moet weten over de Tamme kastanje (Castanea sativa) op het kennisloket

De nieuwe fiche rond tamme kastanje is beschikbaar op de website van het Consortium Agroforestry Vlaanderen. De fiche maakt je weg wijs in de geschiedenis van de tamme kastanje in Europa, maar belangrijker hoe deze zijn plaats kan vinden in een agroforestry systeem en waar op moet worden gelet.

 Pagina 4 van 13Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

© .