Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

23.03.2016

Juridische knelpunten voor agroforestry

Reeds in de eerste nieuwsbrief besteedden we aandacht aan problematische wetgeving voor agroforestry. En het moet gezegd: hoewel er zeker nog knelpunten zijn, doet de overheid flink zijn best om deze weg te werken. Na het bosdecreet is nu ook het veldwetboek aangepast. Agroforestrysystemen worden in deze wetteksten expliciet niet meer als bos beschouwd waardoor de bijhorende vergunningsverplichtingen wegvallen (zowel voor aanplant als voor kap).


22.03.2016

Best practices voor agroforestry in kippenuitloop

Anders dan in de meeste agroforestrysystemen is het minimaliseren van de schaduwdruk geen issue. Integendeel, het bieden van beschutting aan de kippen is net een doelstelling. De oerkip was van nature een bosdier, haar gedomesticeerde nakomelingen zitten ook graag onder bomen.


17.03.2016

Kippen & korte-omloophout

Op het ILVO wordt in het doctoraat van Lisanne Stadig onderzocht wat het effect is van het planten van korte-omloophout (snelgroeiende houtachtige gewassen, in dit geval wilgen, die iedere 3 jaar kunnen worden geoogst) in de uitloop van vleeskippen.


15.03.2016

Ammoniakemissies reduceren door Agroforestry?

Iedereen heeft intussen wellicht al eens van “PAS” gehoord… Een belangrijk knelpunt voor de kwaliteit van heel wat beschermde natuur wordt gevormd door de afzetting van verzurende en vermestende stoffen via de lucht. Dergelijke stoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig van landbouw (ammoniak), verkeer en industrie. In Vlaanderen wordt er voor deze problematiek voorzien in een Programmatorische Aanpak Stikstof of PAS.


24.02.2016

Volg een snoeicursus hoogstamfruitbomen bij jou in de buurt

snoeicursusHet snoeien van hoogstamfruitbomen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een gewenste boomvorm, verwijderen van dood en zwak hout en het verbeteren van de vruchtvorming. Om dit op een oordeelkundige manier uit te voeren is het aangewezen hiervoor een opleiding te volgen.


04.11.2015

Onderzoek naar de interacties tussen boom, bodem en gewas in een agroforestry-systeem: resultaten van de eerste veldcampagne

Gedurende het voorbije groeiseizoen zijn onderzoekers druk in de weer geweest met het verzamelen van bodemstalen en oogsten van proefvlakken in het landbouwgewas. Dit leverde een grote dataset op. Uit de eerste analyses leidden ze reeds enkele interessante trends af wat betreft het bodemkoolstofgehalte, het bodemvochtgehalte en de opbrengst van het geteelde landbouwgewas. Door het gebruik van geschikte combinaties kan hier wellicht op een doordachte manier op ingespeeld worden. In de volgende stappen zal de set bestudeerde landbouwgewassen verder uitgebreid worden.


02.10.2015

Cahier DVD Aanplant en snoei van bomen in het veld

Het studiebureau Agroof, dat jarenlange expertise heeft opgebouwd rond agroforestry, ontwikkelde in 2013 de reeks CahierDVD “Aanplant en snoei van bomen in het veld”. Wervel vertaalde deze uitgave van 48 pagina's en 2u40 video. Het is een zeer praktisch en tijdloos werk waar jezeker heel wat nuttige informatie kan uithalen. De waardevolle ervaringen en kennis uit Frankrijk zijn in heel Europa toepasbaar.16.07.2015

Steunmaatregel agroforestry

Landbouwers die willen starten met agroforestry kunnen van 31 juli tot 18 september via het e-loket subsidie aanvragen. Deze subsidie betaalt tot 80% terug van de kosten die je maakt voor de aanplanting (plantsoen, arbeid, boombescherming en -versteviging).


16.07.2015

Infoavond over agroforestry op 3 sept in Vlaams-Brabant

Naar aanleiding van de steunmaatregel organiseren we, samen met Vlaams Ruraal Netwerk, op donderdag 3 september een infoavond. Vanaf 17u bezoeken we het agroforestrysysteem (7 ha) op het bedrijf Avermaete – Es in Linter. 15.07.2015

Verslag studiedag beplantingen in de kippenuitloop

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren in verschillende projecten veel ervaring opgedaan met houtige beplantingen in kippenuitlopen. Tijdens de studiedag van 6 mei werden de belangrijkste bevindingen voorgesteld van de verschillende types beschutting: korteomloophout (KOH), agroforestry, miscanthus en fruitbomen. Daarnaast werd ook hun impact op het uitloopgebruik door de kippen besproken. Deze studiedag was een initiatief van ILVO, Inagro, Louis Bolk Instituut en Probos.Pagina 11 van 12Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  Volgende   Laatste   

© .