Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

05.09.2016

Tot 16 september 2016 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen.

De subsidie boslandbouw aanvragen kan nog tot uiterlijk 16 september 2016. De aanvraag indienen gebeurt via het e-loket. Volgend filmpje helpt je wegwijs te vinden op de website.

 

Heb je toch vragen of ondervind je problemen bij je aanvraag, aarzel dan niet ons te contacteren via info@agroforestryvlaanderen.be  05.09.2016

Life in Syntropy

"Life in Syntropy" is the new short film by Agenda Gotsch made specially to be presented at COP21 - Paris. This film put together some of the most remarkable experiences in Syntropic Agriculture, with brand new images and interviews.02.09.2016

Laatste kans om bestaande agroforestrypercelen aangeplant zonder subsidie te registreren

In 2016 is het voor de laatste keer mogelijk om percelen waarop boslandbouw toegepast wordt sinds winter 2011 – voorjaar 2012, te registreren in de verzamelaanvraag. De registratie van deze percelen is erg belangrijk met het oog op het bekomen van een vrijstelling van een kapvergunning. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de aanplant evenwel aan de subsidievoorwaarden voldoen (meer info).22.08.2016

Agroforestry op 150 ha in Nièvre, Frankrijk

Twee jonge landbouwers hebben afgelopen winter 7500 bomen aangeplant op hun percelen. Het gaat om het grootste agroforestry-project in Frankrijk! Deze week realiseerden ze hun eerste oogsten. Verdict? De bomenrijen op het perceel stonden het gebruik van conventionele landbouwwerktuigen niet in de weg.22.08.2016

Agroforestry speelt een belangrijke rol in de klimaatstrijd

Het aanplanten van bomen op landbouwland is een effectieve manier om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. In 2010 was 43 procent van het wereldwijde landbouwareaal voor minstens 10 procent bedekt met bomen, wat een stijging van twee procent is ten opzichte van het jaar 2000. De totale bedekkingsgraad met bomen steeg tussen 2000 en 2010 met 3,7 procent. In Brazilië, Indonesië en China steeg dat cijfer het sterkst. Argentinië, Myanmar en Sierra Leone kenden de sterkste dalingen.


19.08.2016

Belangrijke aanpassing in Codex Ruimtelijke Ordening

Op 15 juli 2016 werd door de Vlaamse regering de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen die deel uit maken van boslandbouwsystemen goedgekeurd. Dit betekent dus dat voor het kappen van bomen in een agroforestry systeem er niet langer een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Als starter met agroforestry krijg je dus de zekerheid dat je de bomen, als ze kaprijp zijn, zal mogen kappen (ook als ze dikker dan 30 cm diameter zijn) en dit zonder de verplichting om nieuwe bomen aan te planten.18.08.2016

Filmpje: zin of onzin van agroforestry.

In het kader van het IWT-project “agroforestry in Vlaanderen” werkten we samen met Vilt TeeVee en Plattelandstv een filmpje uit waar enkele pioniers hun ervaringen wilden delen. Kijk en ontdek vooral zelf de zin of onzin van agroforestry.

Bekijk hier het filmpje25.07.2016

Agroforestry in het Europees parlement

Ook op Europees vlak beweegt er momenteel heel wat rond agroforestry. Zo werden recent twee resoluties goedgekeurd door het Europees parlement, waarin het belang van agroforestry voor een duurzame landbouw benadrukt wordt. Een resolutie van het Europees Parlement geeft het standpunt van dit parlement weer over een bepaald onderwerp. De resolutie geeft uitdrukking aan de politieke wil van het Europees Parlement, maar met een resolutie wordt er niets besloten. Het doel van het Europees parlement met een resolutie is de Europese Unie ertoe te bewegen op een bepaald onderwerp in actie te komen. Idealiter zou de Europese Commissie en - op bepaalde beleidsterreinen - de lidstaten met voorstellen komen. Bij vervolgdocumenten wordt dan vaak verwezen naar de resolutie. Hieronder vind je beide resoluties.25.07.2016

Verslag derde Europese Agroforestry Congres

Van 23 tot en met 25 mei vond het derde Europese Agroforestry congres plaats in Montpellier (FR). Aan dit congres namen zo’n 300 deelnemers uit niet minder dan 26 verschillende landen deel. Tijdens het congres werd aandacht besteed aan een aantal ‘hot topics’: effecten van klimaatverandering, selectie van schaduwtolerante gewassen, het gebruik van modellen om virtuele agroforestry experimenten uit te voeren, hernieuwde aandacht voor traditionele systemen, enzovoort. Ook landbouwers waren uitgenodigd om deel te nemen aan een interactieve sessie waarbij kennis en ervaring kon uitgewisseld worden tussen Europese agroforestry onderzoekers en toepassers.


25.07.2016

Over de kloof tussen theoretische opportuniteiten van agroforestry en de toepassing ervan in de praktijk

Vorige maand verscheen in het internationale tijdschrift ‘Agroecology and Sustainable Food Systems’  het eerste wetenschappelijke artikel dat specifiek geschreven werd in het kader van ons project “Agroforestry in Vlaanderen”. Het artikel, geschreven door doctoraatsstudente Lieve Borremans, gaat over de kloof tussen de theoretische opportuniteiten en de actuele toepassing van agroforestry in Vlaanderen. Deze actuele toepassing blijft tot op heden beperkt tot ongeveer 30 landbouwers, dit terwijl agroforestry steeds meer ingang vindt bij beleidsmakers en onderzoekers als landbouwsysteem dat een antwoord kan bieden op de huidige (economische en milieu gerelateerde) uitdagingen in de landbouw.


Pagina 11 van 13Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  Volgende   Laatste   

© .