Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

18.10.2017

Bomen verhogen het gehalte aan bodemkoolstof en -nutriënten in agroforestrypercelen

boomeffecten op jonge agroforestry percelenBinnen het project Agroforestry in Vlaanderen werden de bodemkarakteristieken op agroforestrypercelen in de gematigde streken bestudeerd. Op basis van deze resultaten werd in september 2017 een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Agricultural, Ecosystems and Environment’. Hierin werden de waargenomen stijgingen van het bodemkoolstofgehalte en –nutriëntengehalte beschreven als gevolg van de aanwezigheid van bomenrijen.18.10.2017

14 nieuwe agroforestry dossiers goedgekeurd

aanplant hazelaarOok dit jaar konden landbouwers een subsidieaanvraag boslandbouw indienen, en dit tot 15 september. Zestien landbouwers vroegen deze subsidie aan, veertien dossiers werden goedgekeurd.18.10.2017

Opstart operationele groep: P'Orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

buitenloopIn september 2017 werd de operationele groep ‘P’orchard’ opgestart. Inagro, ILVO en drie varkenshouders willen samen aan de slag met agroforestry om hun vrije uitloop in te richten. Elk van de landbouwers streeft ernaar om een lokaal, duurzaam én kwaliteitsvol product in de markt te zetten en dit via korte keten om zo de relatie tussen de consument en producent te herstellen. Anders dan de conventionele varkenshouders beschikken ze over een vrije uitloopweide waar de varkens onbeperkt kunnen wroeten.16.10.2017

Rapport 'Teelttechnische impact agroforestry'

Het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’ geeft een overzicht van verschillende teelttechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen. Het rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’, en zal systematisch geactualiseerd worden op basis van nieuwe kennis en ervaringen.16.10.2017

Nieuwsbrief AFINET


Dit is de eerste nieuwsbrief van het AFINET project. AFINET wil innovatieve agroforestry-praktijken stimuleren door een betere kennisuitwisseling tussen land- en bosbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, praktijkcentra, …. Het is een Europees thematisch netwerk met 13 partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Santiago de Compostella in Spanje. In Vlaanderen zijn ILVO en Inagro partner.10.08.2017

Reportage Radio 1: Boeren en bomen "Eén plus één is drie of toch tweeënhalf"


 27.06.2017

Verslag infoavond agroforestry 13/06/2017 in Zepperen

Op 13 juni 2017 organiseerde het consortium "Agroforestry in Vlaanderen" in Zepperen (Sint-Truiden) een infoavond omtrent agroforestry. Naast de algemene principes van boslandbouw, de toelichting van het project "Agroforestry in Vlaanderen" en de uitleg rond wetgeving en subsidies, brachten we ook een bezoek aan de Natlandhoeve waar Jos De Clercq agroforestry toepast op zijn biologisch gemengd bedrijf met Limousin-runderen, akkerbouw en fruit.27.06.2017

Tot 15 september 2017 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen.

De subsidie boslandbouw kan je aanvragen van 20 juli tot uiterlijk 15 september 2017. De subsidie financiert tot 80% van de aanlegkosten (incl.plantgoed, boombescherming en arbeid). De aanvraag indienen gebeurt via het e-loket. Volgend filmpje helpt je wegwijs te vinden op de website.

Heb je vragen, kunnen we je helpen bij het opmaken van je subsidieaanvraag of ondervind je problemen bij je aanvraag, aarzel dan niet ons te contacteren via info@agroforestryvlaanderen.be  23.06.2017

Excursie: Agroforestry in de UK

Velen hebben er wellicht al iets over opgevangen: net als vorig jaar, bieden we ook dit jaar een agroforestry excursie aan naar het buitenland. Op 12, 13 en 14 september 2017 zoeken we het iets verder van huis en steken we het kanaal over naar het verenigd koninkrijk om te kijken hoe landbouwers daar aan de slag gaan met agroforestry, waarom ze ervoor gekozen hebben en hoe ze dit implementeren op hun bedrijf. Op de bedrijven die we bezoeken, krijgen we een mix van vrij recente en al langer gevestigde aanplantingen te zien. Tijdens deze studiereis ligt de focus gedeeltelijk op combinaties van bomen met groententeelt, maar we krijgen heel wat meer te zien: agroforestry in ruime teeltrotaties, zorg voor kringloop sluiten en een gezond bodembeheer, aandacht voor oude en lokale veerassen en/of gewasvariëteiten, maar ook het belang van een goede vermarkting en de uitdagingen die daar mee gepaard gaan. Kortom: boeiende verhalen van sterk geïntegreerde bedrijfsbenaderingen.23.06.2017

Effecten van beschaduwing op gewasgroei en –ontwikkeling in Belgische agroforestrysystemen verder uitgeklaard

Op 6 juni ’17 verdedigde ir. Sidonie Artru (Gembloux Agro-Bio Tech - ULg), onder promotorschap van Prof. Sarah Garré en Prof. Ludivine Lassois, met succes haar doctoraatsonderzoek na vier jaar intensief veld- en modelleerwerk. Met deze doctoraatsstudie wilde Sidonie inzicht krijgen in de processen die gewasontwikkeling en productie van wintertarwe en suikerbieten sturen, wanneer deze gewassen geteeld worden onder lichtcondities zoals die voorkomen in een agroforestrysysteem onder Belgische klimatologische omstandigheden.Pagina 10 van 15Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste   

© .